Używamy jedynie statystycznych oraz niezbędnych pomocniczych plików tekstowych, zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej - w naszej polityce prywatności.

Radosna Matematyka dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

     Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, iż to właśnie edukacja elementarna ma olbrzymie znaczenie dla przyszłości edukacyjnej dzieci.
 

     Wałbrzych - Wrocław (szczegóły w części kontakt)

     O tym, które cykle zajęć zostaną uruchomione, decyduje kolejność zgłaszania się uczestników i liczba chętnych.

1/4. Międzyszkolne kółko matematyczne.


Inauguracja sobotnich wykładów Akademii
Umiejętności Matematycznych, z udziałem pana
Zygmunta Nowaczyka, zastępcy Prezydenta
Miasta Wałbrzycha.
     Celem zajęć jest pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych ich poziomu edukacyjnego.

     Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są również bardzo dobre oceny szkolne i poczucie sukcesów z matematyki.

     Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 45 minut.


Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
     Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty.
1.   Przy zapłacie z góry, za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu! Wówczas cena 45 minut zajęć to:
     tylko 13,50 zł w Wałbrzychu;
     tylko 18,00 zł we Wrocławiu.

2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób, każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
     Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
     Jeśli więc chcesz przekazać informację o tym innym rodzicom ze szkoły Twojego dziecka (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego lub portalu społecznościowego) albo wysłać ją e-mail'em innym swoim znajomym, to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki w formacie pdf, którą możesz pobrać [TUTAJ] lub klikając w jej ikonę z prawej strony.

3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
     Na przykład, jeżeli 10 osób zostanie zapisanych razem, z zapłatą za cały kurs z góry, to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt 45 minut zajęć wyniesie tylko:
     12,00 zł w Wałbrzychu;
     16,00 zł we Wrocławiu.

4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
     Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
     Koszt 45 minut zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
     11,25 zł w Wałbrzychu;
     15,00 zł we Wrocławiu.

Zobacz również spotkania indywidualne.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl,
z tematem "Zgłoszenie na międzyszkolne kółko matematyczne",
podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
4) szkołę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.
2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.2/4. Szkolne kółko matematyczne.


     Po solidnej porcji zadań matematycznych, pod koniec zajęć czas na rozrywkę ... również matematyczną!
     Szkolne kółko matematyczne dla klas 2 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy.
 

     Jeżeli z jednej szkoły zgłosi się co najmniej 8 osób na zajęcia opisane wyżej, to istnieje możliwość odbywania spotkań cyklu w tej właśnie szkole. Oczywiście, jeśli grupa uzyska wcześniej zgodę dyrekcji swojej szkoły.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
     Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty.
1.   Przy zapłacie z góry, za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu! Wówczas cena 45 minut zajęć to:
     tylko 13,50 zł w Wałbrzychu;
     tylko 18,00 zł we Wrocławiu.

2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób, każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
     Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
     Jeśli więc chcesz przekazać informację o tym innym rodzicom ze szkoły Twojego dziecka (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego lub portalu społecznościowego) albo wysłać ją e-mail'em innym swoim znajomym, to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki w formacie pdf, którą możesz pobrać [TUTAJ] lub klikając w jej ikonę z prawej strony.

3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
     Na przykład, jeżeli 10 osób zostanie zapisanych razem, z zapłatą za cały kurs z góry, to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt 45 minut zajęć wyniesie tylko:
     12,00 zł w Wałbrzychu;
     16,00 zł we Wrocławiu.

4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
     Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
     Koszt 45 minut zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
     11,25 zł w Wałbrzychu;
     15,00 zł we Wrocławiu.

Zobacz również spotkania indywidualne.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl,
z tematem "Zgłoszenie na szkolne kółko matematyczne",
podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
4) szkołę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.
f 2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.3/4. Międzyszkolne spotkania z łamigłówkami.

     Każdy uczestnik bawi się edukacyjnymi łamigłówkami przestrzennymi, pokonując kolejne stopnie trudności wg własnego, indywidualnego, ale nadzorowanego i korygowanego przez nas, tempa. Późniejszy etap to współpraca w grupach oraz rozwiązywanie prostych zadań dotyczących łamigłówek.
     Efektem jest znaczne polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, uspokojenie osób nadpobudliwych oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.

     Skutkami są lepsze wyniki osiągane w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki i innych przedmiotów ścisłych (potwierdzone dwuletnimi badaniami na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli).

     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 30 minut. Są prowadzone przeze mnie lub przez inną osobę z mojego zespołu.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
     Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu - 10,00 zł za 30 minut zajęć;
we Wrocławiu - 15,00 zł za 30 minut zajęć.

Rabaty.
1.   Przy zapłacie z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu. Wówczas spotkanie będzie kosztowało:
tylko 9,00 zł za 30 minut zajęć w Wałbrzychu;
tylko 13,50 zł za 30 minut zajęć we Wrocławiu.

2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
     Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
     Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom z przedszkola Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
     Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem, z zapłatą z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt 30 minut zajęć wyniesie tylko:
8,00 zł w Wałbrzychu;
12,00 zł we Wrocławiu.

4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
     Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
     Koszt 30 minut zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
7,50 zł w Wałbrzychu;
11,25 zł we Wrocławiu.

Zobacz również spotkania indywidualne.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl,
z tematem "Zgłoszenie na międzyszkolne spotkania z łamigłówkami",
podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
4) szkołę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.
2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.4/4. Spotkania indywidualne.

     Jeśli ktoś chce, abym pracował z jego dzieckiem indywidualnie, to służę swoją osobą, w miarę moich możliwości czasowych.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Koszt spotkania - przed udzieleniem rabatu - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 60,00 zł za 45 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 90,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabat.
   Przy zapłacie z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu. Wówczas spotkanie będzie kosztowało:
     tylko 54,00 zł za 45 minut zajęć w Wałbrzychu;
     tylko 81,00 zł za 45 minut zajęć we Wrocławiu.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl,
z tematem "Zgłoszenie na spotkania indywidualne",
podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata,
4) szkołę, w której się uczy - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.
2.   Po ustaleniu się mojego trybu pracy w roku szkolnym, wyślę e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsce, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, który otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.

Zamawianie newsletterów


Dla firm i instytucji


Bezpłatne spotkania w wiosenne soboty

WakacyjnaMatematyka.pl

Poprawa-Matury.pl


Ogólnopolski Konkurs Matematyczne Preteksty
www.MatPret.pl"Laurki" od milusińskich z przedszkoli.


"Laurki" od milusińskich ze szkół.


Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje e-mail'em to zapisz się na listę korespondencyjną - informacje w stopce strony.


18-07-2016. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla uczestników międzynarodowej konferencji Children’s Mathematical Education - CME’16.
www.cme.rzeszow.pl