Używamy jedynie niezbędnych plików tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej w naszej polityce prywatności >>

Radosna Matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla osób dorosłych.

     Wałbrzych - Wrocław (szczegóły w części kontakt)

     O tym, które cykle zajęć zostaną uruchomione, decyduje kolejność zgłaszania się uczestników i liczba chętnych.

1/6. Międzyszkolne kółko matematyczne.


Pierwszy z cyklu sobotnich wykładów
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
     Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

     Celem zajęć jest pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych ich poziomu edukacyjnego.

     Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są również bardzo dobre oceny szkolne i poczucie sukcesów z matematyki oraz bardzo dobre wyniki matury.

     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 60 minut.
Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
     Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 25,00 zł za 60 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 35,00 zł za 60 minut zajęć.

Rabaty.
1.   Przy zapłacie z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu. Wówczas spotkanie będzie kosztowało:
     tylko 22,50 zł za 60 minut zajęć w Wałbrzychu;
     tylko 31,50 zł za 60 minut zajęć we Wrocławiu.

2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
     Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
     Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
     Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem, z zapłatą z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
     20,00 zł za 60 minut w Wałbrzychu;
     28,00 zł za 60 minut we Wrocławiu.

4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
     Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
     Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
     18,75 zł za 60 minut w Wałbrzychu;
     26,25 zł za 60 minut we Wrocławiu.

Zobacz również spotkania indywidualne.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na międzyszkolne kółko matematyczne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne (ich lub ich rodziców),
4) szkołę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.2/6. Kursy przygotowujące do matury z matematyki.

     To 2 różne cykle zajęć (osobno poziomu podstawowego i osobno poziomu rozszerzonego) dla tych uczniów klas maturalnych, którzy chcą szczególnie dobrze przygotować się do matury z matematyki, dającej przepustkę na wymarzony kierunek studiów, albo dla osób dorosłych.

     Zajęcia każdego cyklu odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 90 minut.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
     Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty.
1.   Przy zapłacie z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu. Wówczas spotkanie będzie kosztowało:
     tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć w Wałbrzychu;
     tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć we Wrocławiu.

2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
     Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
     Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym koleżankom i kolegom z Twojej szkoły (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
     Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem, z zapłatą z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
     12,00 zł za 45 minut w Wałbrzychu;
     16,00 zł za 45 minut we Wrocławiu.

4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
     Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
     Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
     11,25 zł za 45 minut w Wałbrzychu;
     15,00 zł za 45 minut we Wrocławiu.

Zobacz również spotkania indywidualne.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na kurs przygotowujący do matury", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) wybrany poziom kursu: "podstawowy" albo "rozszerzony",
4) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne,
5) szkołę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu kandydatowi e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, który otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.3/6. Kursy wyrównawcze.

     To cykle zajęć grupowych dla tych uczniów, którzy boją się matematyki lub mają z nią problemy w szkole.
     Uczniowie klas pierwszych liceum pracują w osobnej grupie, a uczniowie klas drugich w osobnej. Analogicznie - osobne grupy są dla uczniów techników.
     Uczniów klas maturalnych zapraszam na kursy przygotowujące do matury (jak wyżej).

     Bardzo ważnymi efektami udziału w zajęciach są: poczucie "matematycznej" pewności siebie, pozbycie się lęku, polubienie matematyki i lepsze oceny szkolne.

     Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 90 minut.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
     Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty.
1.   Przy zapłacie z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu. Wówczas spotkanie będzie kosztowało:
     tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć w Wałbrzychu;
     tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć we Wrocławiu.

2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
     Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
     Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
     Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem, z zapłatą z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
     12,00 zł za 45 minut w Wałbrzychu;
     16,00 zł za 45 minut we Wrocławiu.

4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
     Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
     Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
     11,25 zł za 45 minut w Wałbrzychu;
     15,00 zł za 45 minut we Wrocławiu.

Zobacz również spotkania indywidualne.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na kurs wyrównawczy", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne (ich lub ich rodziców),
4) szkołę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy/uczą - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl",
8) nazwa i wydawnictwo podręcznika do matematyki.

2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu kandydatowi e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, który otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.4/6. Spotkania indywidualne.

     Jeśli interesują Cię spotkania indywidualne, to służę swoją osobą - w miarę moich możliwości czasowych.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

     Koszt spotkania - przed udzieleniem rabatu - przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
     w Wałbrzychu - 60,00 zł za 45 minut zajęć;
     we Wrocławiu - 80,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabat.
   Przy zapłacie z góry za cały cykl zajęć w roku szkolnym, udzielam 10% rabatu. Wówczas spotkanie będzie kosztowało:
     tylko 54,00 zł za 45 minut zajęć w Wałbrzychu;
     tylko 72,00 zł za 45 minut zajęć we Wrocławiu.

Rekrutacja

1.   Zgłoszenie kandydata proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na spotkania indywidualne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
1) rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie (np. 2017/2018),
2) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
3) imię i nazwisko kandydata,
4) szkołę, w której się uczy - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia (nazwa i miejscowość),
5) klasę, w której się uczy - w roku szkolnym dotyczącym zgłoszenia,
6) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
7) wybrany sposób płatności: "co miesiąc" albo "za cały cykl".

2.   Po ustaleniu się mojego trybu pracy w roku szkolnym, wyślę e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsce, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za pierwszy miesiąc lub za cały cykl zajęć.

3.   Kandydat, który otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

4.   O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.     W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

 
Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.5/6. Intensywne zajęcia wakacyjne, przygotowujące do poprawy matury z matematyki.

     Zapraszam do zapoznania się z tą propozycją na stronie

Poprawa-Matury.pl


 


6/6. Książki serii Matematyczne Preteksty.

     "Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" kształci twórczość matematyczną u uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
     Jest modyfikacją wcześniejszej książki - "Matematyczne Preteksty. 50 zadań" - i zawiera nietypowe zadania szkolne, będące początkami matematycznych ścieżek.

     Służy do samodzielnej (lub z rodzicami) pracy ucznia, do pracy w klasie pod kierunkiem nauczycieli albo do pracy w małej grupie.

     Sprawia radość i pomaga przygotowywać się do konkursów oraz do Matury, szczególnie w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce.

     "Matematyczne Preteksty. 50 zadań" to książka dla nauczycieli, studentów, rodziców, pasjonatów matematyki oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także dla uczniów późniejszych klas szkół podstawowych, jeśli pracują oni nad zadaniami w ścisłej współpracy z nauczycielem lub rodzicem lubiącym matematykę.

Bądź na bieżąco i zamów newslettery Akademii.


Dla firm i instytucji


Ogólnopolski Konkurs Matematyczne Preteksty
www.MatPret.plKsiążki:
Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia NEW!

Matematyczne Preteksty. 50 zadań
WakacyjnaMatematyka.pl

Poprawa-Matury.pl


"Laurki" od milusińskich ze szkół.


Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje e-mail'em to zapisz się na listę korespondencyjną - informacje w stopce strony.


18-07-2016. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla uczestników międzynarodowej konferencji Children’s Mathematical Education - CME’16.
www.cme.rzeszow.pl