Używamy jedynie niezbędnych plików tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej w naszej polityce prywatności >>

WakacyjnaMatematyka.pl

to serie sierpniowych spotkań z piękną, prostą i radosną matematyką, podczas

 • gier, zabaw i warsztatów kształcących umiejętności ogólnoedukacyjne i rozwijających pasję matematyczną,

 • zajęć wyprzedzających nowy rok szkolny - tzw. "łapaczy piątek",

 • kursów przygotowujących do poprawy matury z matematyki,

 • kursów przygotowujących do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.


 •      Zapraszam, po solidnym lipcowym odpoczynku,
 • przedszkolaków,
 • uczniów szkół podstawowych,
 • uczniów gimnazjów,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • na różne cykle spotkań matematycznych, od 31 lipca do 19 sierpnia 2017 r.

  Wałbrzych - Wrocław (szczegóły w części kontakt)

  Oferta zajęć Wakacyjnej Matematyki, uszeregowanych wiekiem ich uczestników, od najmłodszych do najstarszych.

       O tym, które cykle zajęć zostaną uruchomione, decyduje kolejność zgłaszania się uczestników i liczba chętnych.

  1/10. Wakacyjne matematyczne kółko przedszkolne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz układamy łamigłówki.
       Efektem jest rozbudzenie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką, znaczne polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, uspokojenie osób nadpobudliwych oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno- logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są również lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki oraz przygotowanie do ewentualnych późniejszych konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5-6 letnich. Odbywają się w naszej sali.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań po 30 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Galeria 6
  Galeria 5
  Galeria 4
  Galeria 3
  Galeria 2
  Galeria 1

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 10,00 zł za 30 minut zajęć czyli 130,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 15,00 zł za 30 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
  tylko 9,00 zł za 30 minut zajęć, czyli 117,00 zł za cały cykl, w Wałbrzychu;
  tylko 13,50 zł za 30 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl, we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom z przedszkola Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt 30 minut zajęć wyniesie tylko:
  8,00 zł, zaś koszt całego kursu - 104,00 zł, w Wałbrzychu;
  12,00 zł, zaś koszt całego kursu - 156,00 zł, we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt 30 minut zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
  7,50 zł, a koszt całego cyklu to 97,50 zł, w Wałbrzychu;
  11,25 zł, a koszt całego cyklu to 146,25 zł, we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na wakacyjne kółko przedszkolne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) wiek kandydata / kandydatów,
  4) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  2/10. Wakacyjne matematyczne kółko szkolne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
       Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką, znaczne polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, uspokojenie osób nadpobudliwych oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno- logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2, c) osobno klas 3, d) osobno klas 4, e) osobno klas 5, oraz f) osobno klas 6.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań a) po 30 minut dla klas 1-3 oraz b) po 45 minut dla klas 4-6 dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Galeria 4
  Galeria 3
  Galeria 2
  Galeria 1

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego SP1-3,
  zajęcia w trakcie roku szkolnego SP4-7.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu:
       10,00 zł za 30 minut zajęć czyli 130,00 zł za cały cykl,
       15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu:
       15,00 zł za 30 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl,
       20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 260,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
  w Wałbrzychu:
       tylko 9,00 zł za 30 minut zajęć, czyli 117,00 zł za cały cykl,
       tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu:
       tylko 13,50 zł za 30 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl,
       tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć, czyli 234,00 zł za cały cykl.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
  w Wałbrzychu:
       8,00 zł za 30 minut, zaś koszt całego cyklu - 104,00 zł,
       12,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 156,00 zł;
  we Wrocławiu:
       12,00 zł za 30 minut, zaś koszt całego kursu - 156,00 zł,
       16,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 208,00 zł.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
  w Wałbrzychu:
       7,50 zł za 30 minut, a koszt całego cyklu to 97,50 zł,
       11,25 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 146,25 zł;
  we Wrocławiu:
       11,25 zł za 30 minut, a koszt całego cyklu to 146,25 zł,
       15,00 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 195,00 zł.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na wakacyjne kółko szkolne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  3/10. Wakacyjne matematyczne spotkania szkolne, wyprzedzające nowy rok szkolny - tzw. "łapacze piątek".

       Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
       Efektem jest poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
       Skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
       Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji typu "mądry Polak po szkodzie" mamy sytuacje typu "mądry Polak przed szkodą".

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych: a) osobno klas 4, b) osobno klas 5 oraz c) osobno klas 6.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań po 45 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego SP1-3,
  zajęcia w trakcie roku szkolnego SP4-7.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 260,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
       tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl w Wałbrzychu;
       tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć, czyli 234,00 zł za cały cykl we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
       12,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 156,00 zł w Wałbrzychu;
       16,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 208,00 zł we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
       11,25 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 146,25 zł w Wałbrzychu;
       15,00 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 195,00 zł we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na szkolne zajęcia wyprzedzające", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  4/10. Wakacyjne matematyczne kółko gimnazjalne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
       Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie. Odbywają się: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2 oraz c) osobno klas 3.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań po 45 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 260,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
       tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl w Wałbrzychu;
       tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć, czyli 234,00 zł za cały cykl we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
       12,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 156,00 zł w Wałbrzychu;
       16,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 208,00 zł we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
       11,25 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 146,25 zł w Wałbrzychu;
       15,00 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 195,00 zł we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na wakacyjne kółko gimnazjalne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  5/10. Wakacyjne matematyczne spotkania gimnazjalne, wyprzedzające nowy rok szkolny - tzw. "łapacze piątek".

       Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
       Efektem jest poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
       Skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
       Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji typu "mądry Polak po szkodzie" mamy sytuacje typu "mądry Polak przed szkodą".

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2 oraz c) osobno klas 3.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań po 45 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 260,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
       tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl w Wałbrzychu;
       tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć, czyli 234,00 zł za cały cykl we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
       12,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 156,00 zł w Wałbrzychu;
       16,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 208,00 zł we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
       11,25 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 146,25 zł w Wałbrzychu;
       15,00 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 195,00 zł we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na gimnazjalne zajęcia wyprzedzające", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  6/10. Wakacyjne matematyczne kółko ponadgimnazjalne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
       Efektem jest wzmocnienie pasji matematycznej oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie. Odbywają się: a) osobno klas 1 oraz b) osobno klas 2-3.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań po 45 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 195,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 260,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
       tylko 13,50 zł za 45 minut zajęć, czyli 175,50 zł za cały cykl w Wałbrzychu;
       tylko 18,00 zł za 45 minut zajęć, czyli 234,00 zł za cały cykl we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
       12,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 156,00 zł w Wałbrzychu;
       16,00 zł za 45 minut, zaś koszt całego cyklu - 208,00 zł we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
       11,25 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 146,25 zł w Wałbrzychu;
       15,00 zł za 45 minut, a koszt całego cyklu to 195,00 zł we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na wakacyjne kółko ponadgimnazjalne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  7/10. Wakacyjne matematyczne spotkania ponadgimnazjalne, wyprzedzające nowy rok szkolny - tzw. "łapacze piątek".

       Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
       Efektem jest poznanie większości zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
       Skutkiem jest lepsze zrozumienie sporej części tematów (o których dowiadujemy się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
       Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole, dostarczając sukcesów. Zamiast sytuacji typu "mądry Polak po szkodzie" mamy sytuacje typu "mądry Polak przed szkodą".

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: a) osobno klas 1 oraz b) osobno klas 2-3.
       Standardowy cykl obejmuje 13 spotkań po 60 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 11 sierpnia i 16 sierpnia - 18 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 20,00 zł za 60 minut zajęć czyli 260,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 27,00 zł za 60 minut zajęć czyli 351,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
       tylko 18,00 zł za 60 minut zajęć, czyli 234,00 zł za cały cykl w Wałbrzychu;
       tylko 24,30 zł za 60 minut zajęć, czyli 315,90 zł za cały cykl we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
       16,00 zł za 60 minut, zaś koszt całego cyklu - 208,00 zł w Wałbrzychu;
       21,60 zł za 60 minut, zaś koszt całego cyklu - 280,80 zł we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
       15,00 zł za 60 minut, a koszt całego cyklu to 195,00 zł w Wałbrzychu;
       20,25 zł za 60 minut, a koszt całego cyklu to 263,25 zł we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na ponadgimnazjalne zajęcia wyprzedzające", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  8/10. Intensywne zajęcia wakacyjne, przygotowujące do poprawy matury z matematyki.

       Zapraszam do zapoznania się z tą propozycją na stronie

  Poprawa-Matury.pl


   


  9/10. Wakacyjny kurs ponadgimnazjalny, przygotowujący do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

       Diagnozujemy problemy i omawiamy materiał bieżącego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które sprawiły uczestnikom największe trudności. Przygotowujemy się do egzaminu poprawkowego.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2 oraz c) osobno klas 3-4.
       Standardowy cykl obejmuje 15 spotkań po 60 minut dziennie: 31 lipca - 4 sierpnia, 7 sierpnia - 12 sierpnia i 16 sierpnia - 19 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 20,00 zł za 60 minut zajęć czyli 300,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 27,00 zł za 60 minut zajęć czyli 405,00 zł za cały cykl.

  Rabaty.
  1.   Jeśli uczestnik zostanie zapisany do 1 lipca br., to uzyska 10% rabatu. Wówczas cykl spotkań będzie kosztował:
       tylko 18,00 zł za 60 minut zajęć, czyli 270,00 zł za cały cykl w Wałbrzychu;
       tylko 24,30 zł za 60 minut zajęć, czyli 364,50 zł za cały cykl we Wrocławiu.

  2.   Jeżeli na cały cykl zajęć zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób - każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech - 4% rabatu itd.
       Zaproś więc znajomych i zgłoście się razem.
       Jeśli więc chcesz przekazać krótką informację innym rodzicom ze szkoły Twojej pociechy (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego, portalu społecznościowego lub poczty elektronicznej), to możesz wykorzystać elektroniczną wersję naszej ulotki, którą możesz pobrać [TUTAJ] albo klikając w jej ikonę z prawej strony.

  3.   Sumuję punkty procentowe powyższych rabatów, można więc łatwo uzyskać rabat dużo większy niż 10%.
       Na przykład, jeżeli 10 osób zapisze się razem na cały cykl zajęć, do 1 lipca br., to każda z nich uzyska 20% rabatu, czyli koszt zajęć wyniesie tylko:
       16,00 zł za 60 minut, zaś koszt całego cyklu - 240,00 zł w Wałbrzychu;
       21,60 zł za 60 minut, zaś koszt całego cyklu - 324,00 zł we Wrocławiu.

  4.   Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny", "Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+", "Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny" lub podobnych).
       Ten rabat nie łączy się z innymi rabatami.
       Koszt zajęć, po udzieleniu tego rabatu, to:
       15,00 zł za 60 minut, a koszt całego cyklu to 225,00 zł w Wałbrzychu;
       20,25 zł za 60 minut, a koszt całego cyklu to 303,75 zł we Wrocławiu.

  Zobacz również spotkania indywidualne.

  Rekrutacja

  1.   Zgłoszenie kandydata (lub grupy kandydatów) proszę przesłać e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na poprawkę oceny końcoworocznej", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość zajęć (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata / imiona i nazwiska kandydatów, adresy e-mail'owe i kontakty telefoniczne rodziców,
  3) klasę, w której uczy się kandydat / kandydaci w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie/będą od września),
  4) szkołę, w której się uczy/uczą (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej).

  2.   Po utworzeniu się grupy, wyślę każdemu rodzicowi kandydata e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsca, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl zajęć.

  3.   Kandydat, którego rodzic otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział w cyklu spotkań, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  10/10. Wakacyjne spotkania indywidualne.

       Jeżeli interesują Cię indywidualne spotkania wakacyjne, to służę swoją osobą - w miarę moich możliwości czasowych.

  Ceny i rabaty

       Koszt przed udzieleniem rabatu - to:
  w Wałbrzychu - 60,00 zł za 45 minut zajęć;
  we Wrocławiu - 80,00 zł za 45 minut zajęć.

  Rabat.
     Jeśli zapiszesz się do 1 lipca br., to uzyskasz 10% rabatu. Wówczas 45 minut zajęć będzie Cię kosztowało:
  tylko 54,00 zł w Wałbrzychu;
  tylko 72,00 zł we Wrocławiu.

  Rekrutacja

  1.   Prześlij swoje zgłoszenie e-mail'em na adres akademia@aum.edu.pl, z tematem "Zgłoszenie na wakacyjne spotkania indywidualne", podając wszystkie niżej wskazane informacje (inaczej zgłoszenie nie będzie mogło zostać wprowadzone do systemu rezerwacyjnego):
  1) wybraną miejscowość spotkań (Wałbrzych albo Wrocław),
  2) imię i nazwisko kandydata,
  3) klasę, w której uczy się kandydat w bieżącym roku szkolnym (nie tę, w której będzie od września),
  4) szkołę, w której uczy się kandydat (nazwa i miejscowość),
  5) najlepszy kontakt telefoniczny do siebie (osoby zgłaszającej),
  6) interesujące Cię daty spotkań, w zakresie: 31 lipca - 19 sierpnia.

  2.   Po ustaleniu się mojego trybu pracy w sierpniu, wyślę Ci e-mail ze szczegółowym harmonogramem spotkań (miejsce, daty i godziny) oraz danymi do przelewu bankowego - zapłaty za cykl.

  3.   Kandydat, który otrzymał wyżej wymienionego e-maila, staje się uczestnikiem dopiero po dokonaniu opłaty za udział, w wymaganym terminie.

  4.   O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.

  Bądź na bieżąco i zamów newslettery Akademii.


  Dla firm i instytucji


  Poprawa-Matury.pl

  Przygotowanie do matury z matematyki

  Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

  Międzyszkolne kółko matematyczne: SP1-3, SP4-7, GIM, PG

  Szkolne kółka matematyczne: SP1-3, SP4-7, GIM, PG

  Zajęcia dla przedszkolaków

  Zajęcia wyrównawcze: SP4-7, GIM, PG

  Korepetycje indywidualne: SP4-7, GIM, PG


  "Laurki" od milusińskich z przedszkoli.


  "Laurki" od milusińskich ze szkół.


  Książki:
  Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia NEW!


  Matematyczne Preteksty. 50 zadań  Ogólnopolski Konkurs Matematyczne Preteksty
  www.MatPret.pl  Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje e-mail'em to zapisz się na listę korespondencyjną - informacje w stopce strony.


  18-07-2016. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla uczestników międzynarodowej konferencji Children’s Mathematical Education - CME’16.
  www.cme.rzeszow.pl

  29-06-2013. 96% - to wynik Karoliny, z którą przygotowywaliśmy się do matury z matematyki,

  a to e-mail od Krzysztofa:
  "(...) z matury z matematyki udało mi się zdobyć 74%. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam."