Używamy jedynie statystycznych oraz niezbędnych pomocniczych plików tekstowych, zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej - w naszej polityce prywatności.

WakacyjnaMatematyka.pl

to serie sierpniowych spotkań z piękną, prostą i radosną matematyką, podczas

 • gier, zabaw i warsztatów kształcących umiejętności ogólnoedukacyjne i rozwijających pasję matematyczną,

 • zajęć wyprzedzających nowy rok szkolny - tzw. "łapaczy piątek",

 • kursów przygotowujących do poprawy matury z matematyki,

 • kursów przygotowujących do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.


 •      Zapraszam, po solidnym lipcowym odpoczynku,
 • uczniów szkół podstawowych,
 • uczniów gimnazjów,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • na różne cykle spotkań matematycznych, od 30 lipca do 18 sierpnia 2018 r.
       Zajęcia odbywają się codziennie: od 30 lipca do 3 sierpnia, od 6 do 10 sierpnia i od 13 do 18 sierpnia, bez 15 sierpnia br. Można wybrać tylko część niektórych cykli zajęć.

  Wałbrzych - Wrocław (szczegóły w części kontakt)

  Oferta zajęć Wakacyjnej Matematyki, uszeregowanych wiekiem ich uczestników, od najmłodszych do najstarszych.

       O tym, które cykle zajęć zostaną uruchomione, decyduje kolejność zgłaszania się uczestników i liczba chętnych.

  1/10. Wakacyjne kółko matematyczne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
       Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką, znaczne polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, uspokojenie osób nadpobudliwych oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno- logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2, c) osobno klas 3 itd.
       Standardowy cykl obejmuje 14 spotkań a) po 30 minut dla klas 1-3 oraz b) po 45 minut dla klas 4-7 dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 17 sierpnia, bez 15 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Galeria 4
  Galeria 3
  Galeria 2
  Galeria 1

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego SP1-3,
  zajęcia w trakcie roku szkolnego SP4-8.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu:
       10,00 zł za 30 minut zajęć czyli 140,00 zł za cały cykl,
       15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 210,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu:
       15,00 zł za 30 minut zajęć czyli 210,00 zł za cały cykl,
       20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 280,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  2/10. Wakacyjne spotkania wyprzedzające nowy rok szkolny - tzw. "łapacze piątek".

       Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
       Efektem jest poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
       Skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
       Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji typu "mądry Polak po szkodzie" mamy sytuacje typu "mądry Polak przed szkodą".

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych: a) osobno klas 4, b) osobno klas 5 oraz c) osobno klas 6.
       Standardowy cykl obejmuje 14 spotkań po 45 minut dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 17 sierpnia, bez 15 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego SP1-3,
  zajęcia w trakcie roku szkolnego SP4-8.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 210,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 280,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  3/10. Wakacyjne matematyczne kółko gimnazjalne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
       Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie. Odbywają się: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2 oraz c) osobno klas 3.
       Standardowy cykl obejmuje 14 spotkań po 45 minut dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 17 sierpnia, bez 15 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 210,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 280,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  4/10. Wakacyjne spotkania gimnazjalne, wyprzedzające nowy rok szkolny - tzw. "łapacze piątek".

       Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
       Efektem jest poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
       Skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
       Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji typu "mądry Polak po szkodzie" mamy sytuacje typu "mądry Polak przed szkodą".

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów: a) osobno klas 2, b) osobno klas 3.
       Standardowy cykl obejmuje 14 spotkań po 45 minut dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 17 sierpnia, bez 15 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 210,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 280,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  5/10. Wakacyjne matematyczne kółko ponadgimnazjalne.

       Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
       Efektem jest wzmocnienie pasji matematycznej oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.
       Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole - z każdego przedmiotu - a szczególnie w zakresie matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie. Odbywają się: a) osobno klas 1 oraz b) osobno klas 2-3.
       Standardowy cykl obejmuje 14 spotkań po 45 minut dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 17 sierpnia, bez 15 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 15,00 zł za 45 minut zajęć czyli 210,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 20,00 zł za 45 minut zajęć czyli 280,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  6/10. Wakacyjne spotkania ponadgimnazjalne, wyprzedzające nowy rok szkolny - tzw. "łapacze piątek".

       Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
       Efektem jest poznanie większości zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
       Skutkiem jest lepsze zrozumienie sporej części tematów (o których dowiadujemy się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
       Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole, dostarczając sukcesów. Zamiast sytuacji typu "mądry Polak po szkodzie" mamy sytuacje typu "mądry Polak przed szkodą".

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: a) osobno klas 1 oraz b) osobno klas 2-3.
       Standardowy cykl obejmuje 14 spotkań po 60 minut dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 17 sierpnia, bez 15 sierpnia.
       Można zamówić cały cykl, albo jego część.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 20,00 zł za 60 minut zajęć czyli 280,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 27,00 zł za 60 minut zajęć czyli 378,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  7/10. Wakacyjne intensywne kursy, przygotowujące do poprawy matury z matematyki.

       Zapraszam do zapoznania się z tą propozycją na stronie

  Poprawa-Matury.pl


   


  8/10. Wakacyjne intensywne kursy, przygotowujące do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

       Diagnozujemy problemy i omawiamy materiał bieżącego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które sprawiły uczestnikom największe trudności. Przygotowujemy się do egzaminu poprawkowego.

       Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: a) osobno klas 1, b) osobno klas 2 oraz c) osobno klas 3-4.
       Standardowy cykl obejmuje 15 spotkań po 60 minut dziennie: 30 lipca - 3 sierpnia, 6 sierpnia - 10 sierpnia i 13 sierpnia - 18 sierpnia, bez 15 sierpnia.

  Zobacz również zajęcia w trakcie roku szkolnego.

  Ceny i rabaty

       Podane poniżej ceny dotyczą grup min. ośmioosobowych.
       Koszt spotkania dla jednego uczestnika - przed udzieleniem rabatów - to:
  w Wałbrzychu - 20,00 zł za 60 minut zajęć czyli 300,00 zł za cały cykl;
  we Wrocławiu - 27,00 zł za 60 minut zajęć czyli 405,00 zł za cały cykl.

       Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% - sprawdź rabaty.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  9/10. Wakacyjne spotkania indywidualne.

       Jeżeli interesują Cię indywidualne spotkania wakacyjne, to służę swoją osobą - w miarę moich możliwości czasowych.

  Ceny i rabaty

       Koszt to:
  w Wałbrzychu - 70,00 zł za 45 minut zajęć;
  we Wrocławiu - 100,00 zł za 45 minut zajęć.

  Rekrutacja

       Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jego zapisania na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

  Formularz rekrutacyjny


       W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu ze mną.

   
  Jeżeli interesują Cię sprawy Akademii Umiejętności Matematycznych to zamów newslettery.  10/10. Radosne Sześciany

       Poprzez zabawę (a więc najlepszą z metod) kształcą najlepsze cechy edukacyjne u każdego (potwierdzone badaniami naukowymi): skupienie, cierpliowść, wytrwałość, inteligencję matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną oraz jedną z najważniejszych matematycznych umiejętności - logikę przestrzenną.

       Wg dwuletnich badań porównawczych, przeprowadzonych na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, dzieci z grupy bawiącej się Radosnymi Sześcianami: 1) nie miały problemów w szkole ... na żadnym przedmiocie oraz 2) osiągały wyraźnie lepsze wyniki z matematyki i przedmiotów pokrewnych.

       Świetne równeż na czas radosnych wakacji i podróży, bez względu na pogodę.

       Zapraszam do zapoznania się z szerszą informacją o Radosnych Sześcianach.

  Zamawianie newsletterów

  Rabaty Akademii

  Dla firm i instytucji

  Poprawa-Matury.pl

  Przygotowanie do matury

  Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

  Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

  Międzyszkolne kółko matematyczne:
  SP1-3, SP4-8, GIM, PG

  Szkolne kółka matematyczne:
  SP1-3, SP4-8, GIM, PG

  Zajęcia dla przedszkolaków

  Zajęcia wyrównawcze:
  SP4-8, GIM, PG

  Spotkania indywidualne:
  SP4-8, GIM, PG

  "Laurki" od milusińskich z przedszkoli

  "Laurki" od milusińskich ze szkół


  Książki:

  Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia

  Matematyczne Preteksty. 50 zadań

  Pomoce dydaktyczne:

  Radosne Sześciany


  Ogólnopolski Konkurs Matematyczne Preteksty
  www.MatPret.pl


  Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje e-mail'em to zapisz się na listę korespondencyjną - informacje w stopce strony.


  18-07-2016. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla uczestników międzynarodowej konferencji Children’s Mathematical Education - CME’16.
  www.cme.rzeszow.pl

  29-06-2013. 96% - to wynik Karoliny, z którą przygotowywaliśmy się do matury z matematyki,

  a to e-mail od Krzysztofa:
  "(...) z matury z matematyki udało mi się zdobyć 74%. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam."