Przygotowania diagnozujące – raporty dla szkół


W ramach naszych przygotowań diagnozujących, Państwa uczniowie będą otrzymywali porcje odpowiednio dobranych zadań, z różnych edycji ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty.
Oprócz wiedzy i języka matematyki, zadania te sprawdzają najważniejszy element edukacji matematycznej, czyli matematyczne umiejętności (m.in. dostrzeganie analogii i wyciąganie wniosków, ale również np. czytanie ze zrozumieniem i umiejętność odpowiadania na pytania).
E-book treningowy z przykładowymi, archiwalnymi zadaniami z 2018 roku możecie Państwo bezpłatnie pobrać ze strony matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty/archiwalne-zadania-treningowe/.


Możecie Państwo otrzymywać od nas cykliczne raporty z anonimowymi danymi statystycznymi dotyczącymi wyników Waszych uczniów, po każdej porcji zadań.
Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa dodatkowa pomoc w przygotowaniu uczniów do końcowego egzaminu z matematyki.
Takie raporty możemy Państwu wysyłać (i tylko Wam – jednej osobie z Państwa szkoły), jeśli będziemy otrzymywać komplety odpowiedzi do każdej porcji zadań, od co najmniej pięciu Państwa uczniów (tylko wtedy jakakolwiek, minimalna statystyka ma sens) oraz jeśli zostaną spełnione warunki techniczne korespondencji.


Jeśli chcecie Państwo takie raporty otrzymywać, to zgłoście to poprzez odpowiedni formularz: