Dla uczniów szkół średnich


Obecnie realizowane są wyłącznie spotkania on-line, w Internecie.

Zgłoszenie kandydata przez poniższy formularz rekrutacyjny nie oznacza jego zapisania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.


1/7. Pretekstowe kółka matematyczne.

Uczestnicy pretekstowego kółka matematycznego dla uczniów szkół średnich Rozwiązujemy zadania Konkursu Matematyczne Preteksty i inne, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Celem zajęć jest pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych ich poziomu edukacyjnego.

Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są również bardzo dobre oceny szkolne i poczucie sukcesów z matematyki oraz bardzo dobre wyniki Matury.

Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego, raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Zobacz również zajęcia Wakacyjnej Matematyki.

Ceny i rabaty

jednego spotkania on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, z maksymalnym rabatem:
16,1 zł
16,1 zł
16,8 zł
17,5 zł
18,9 zł
19,6 zł
20,3 zł
21,7 zł
22,4 zł
23,1 zł
25,2 zł
28 zł
32,9 zł
37,1 zł
46,9 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
lub bez rabatów:
23
23
24
25
27
28
29
31
32 zł
33 zł
36 zł
40 zł
47 zł
53 zł
67 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.


Koszt 60 minut zajęć, w formie spotkań bezpośrednich, w naszych salach, dla jednego uczestnika, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 22,40 zł z maksymalnym rabatem (32,00 zł bez rabatu);
we Wrocławiu – 28,00 zł z maksymalnym rabatem (40,00 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.2/7. Kursy przygotowujące do Matury.

To 2 różne, niezależne cykle zajęć (osobno poziomu podstawowego i osobno poziomu rozszerzonego) dla tych, którzy chcą szczególnie dobrze przygotować się do Matury z matematyki, dającej przepustkę na wymarzony kierunek studiów.

Zajęcia każdego cyklu odbywają się w trakcie roku szkolnego, raz w tygodniu i trwają 90 (czasami 75 lub 60) minut.

Zobacz również zajęcia Wakacyjnej Matematyki.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 90 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, z maksymalnym rabatem:
23,8 zł
23,8 zł
25,2 zł
26,6 zł
28 zł
29,4 zł
30,8 zł
32,2 zł
33,6 zł
35 zł
37,8 zł
42 zł
49 zł
56 zł
70 zł
84 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.
lub bez rabatów:
34
34 zł
36 zł
38 zł
40 zł
42 zł
44 zł
46 zł
48 zł
50 zł
54 zł
60 zł
70 zł
80 zł
100 zł
120 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.


Koszt 90 minut zajęć, w formie spotkań bezpośrednich, w naszych salach, dla jednego uczestnika, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 33,60 zł z maksymalnym rabatem (48,00 zł bez rabatu);
we Wrocławiu – 42,00 zł z maksymalnym rabatem (60,00 zł bez rabatu).

Informacje o darmowych kursach, przygotowujących do Matury z matematyki na poziomie podstawowym, znajdują się niżej, jako osobny rodzaj zajęć (tutaj są zaproszenia na te kursy: w Wałbrzychu, we Wrocławiu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.3/7. Zajęcia wyrównawcze (adaptacyjne).

To cykle zajęć grupowych 1) dla uczniów klas pierwszych szkół średnich, pomagające im łatwiej zaadaptować się w sytuacji nowej szkoły i nowych wymagań matematycznych, oraz 2) dla tych uczniów klas starszych, którzy boją się matematyki lub mają z nią problemy w szkole.
Uczniowie klas pierwszych liceum pracują w osobnej grupie, a uczniowie klas drugich w osobnej.
Analogicznie – osobne grupy są tworzone dla uczniów techników.

Uczniów klas maturalnych zapraszam na kursy przygotowujące do Matury (jak wyżej).

Bardzo ważnymi efektami udziału w zajęciach są: poczucie „matematycznej” pewności siebie, pozbycie się lęku, polubienie matematyki i lepsze oceny szkolne.

Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego, raz w tygodniu i trwają 90, 75 lub 60 minut.

Zobacz również zajęcia Wakacyjnej Matematyki.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 60 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, z maksymalnym rabatem:
16,1 zł
16,1 zł
16,8 zł
17,5 zł
18,9 zł
19,6 zł
20,3 zł
21,7 zł
22,4 zł
23,1 zł
25,2 zł
28 zł
32,9 zł
37,1 zł
46,9 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
lub bez rabatów:
23
23
24
25
27
28
29
31
32 zł
33 zł
36 zł
40 zł
47 zł
53 zł
67 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.


Koszt 60 minut zajęć, w formie spotkań bezpośrednich, w naszych salach, dla jednego uczestnika, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 22,40 zł z maksymalnym rabatem (32,00 zł bez rabatu);
we Wrocławiu – 28,00 zł z maksymalnym rabatem (40,00 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.4/7. Spotkania indywidualne.

Odbywają się w miarę możliwości czasowych.

Zobacz również zajęcia Wakacyjnej Matematyki.

Ceny i rabaty

Koszt spotkania, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Internecie – 80,00 zł za 45 minut zajęć;
w Wałbrzychu – 80,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 120,00 zł za 45 minut zajęć.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.5/7. Maturalne kursy poprawkowe.

Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawy Matury z matematyki są szczegółowo opisane na osobnej stronie:


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.6/7. Książki serii Matematyczne Preteksty.

7/7. Darmowy kurs maturalny.

Mamy kilka darmowych miejsc w Wałbrzychuwe Wrocławiu na kurs przygotowujący do Matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zajęcia cyklu odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 60 minut.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.