Dla uczniów szkół średnich


Obecnie realizowane są wyłącznie spotkania on-line w Internecie.

Zgłoszenie kandydata przez poniższy formularz rekrutacyjny nie oznacza jego zapisania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.


Specjalne intensywne kursy on-line przygotowujące do Matury

To cykle zajęć w okresie epidemii, dla tych maturzystów, którzy chcą szczególnie dobrze przygotować się do Matury z matematyki w 2020 r.

Spotkania odbywają się we wtorki, środy i piątki, od 19-05-2020 r. do 05-06-2020 r.
Kurs przygotowujący do Matury na poziomie podstawowym odbywa się od 10:30 do 12:00.
Kurs przygotowujący do Matury na poziomie rozszerzonym odbywa się od 12:30 do 14:00.
Kursy są niezależne od siebie – można brać udział w obu, albo tylko w jednym.

Pierwsze spotkania, 19-05-2020 r., są spotkaniami bezpłatnymi.

Ceny

za jeden kurs (podstawowy, albo rozszerzony), dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w grupie:
272 zł
272 zł
288 zł
304 zł
320 zł
336 zł
352 zł
368 zł
384 zł
400 zł
432 zł
480 zł
560 zł
640 zł
800 zł
960 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.1/7. Pretekstowe kółka matematyczne.

Uczestnicy pretekstowego kółka matematycznego dla uczniów szkół średnich Rozwiązujemy zadania Konkursu Matematyczne Preteksty i inne, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Celem zajęć jest pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych ich poziomu edukacyjnego.

Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są również bardzo dobre oceny szkolne i poczucie sukcesów z matematyki oraz bardzo dobre wyniki Matury.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

jednego spotkania on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, z maksymalnym rabatem:
16,1 zł
16,1 zł
16,8 zł
17,5 zł
18,9 zł
19,6 zł
20,3 zł
21,7 zł
22,4 zł
23,1 zł
25,2 zł
28 zł
32,9 zł
37,1 zł
46,9 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
lub bez rabatów:
23
23
24
25
27
28
29
31
32 zł
33 zł
36 zł
40 zł
47 zł
53 zł
67 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.


Koszt 60 minut zajęć, w formie spotkań bezpośrednich, w naszych salach, dla jednego uczestnika, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 22,40 zł z maksymalnym rabatem (32,00 zł bez rabatu);
we Wrocławiu – 28,00 zł z maksymalnym rabatem (40,00 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.2/7. Kursy przygotowujące do Matury.

To 2 różne, niezależne cykle zajęć (osobno poziomu podstawowego i osobno poziomu rozszerzonego) dla tych, którzy chcą szczególnie dobrze przygotować się do Matury z matematyki, dającej przepustkę na wymarzony kierunek studiów.

Zajęcia każdego cyklu odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 (czasami 75 lub 60) minut.


Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 90 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, z maksymalnym rabatem:
23,8 zł
23,8 zł
25,2 zł
26,6 zł
28 zł
29,4 zł
30,8 zł
32,2 zł
33,6 zł
35 zł
37,8 zł
42 zł
49 zł
56 zł
70 zł
84 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.
lub bez rabatów:
34
34 zł
36 zł
38 zł
40 zł
42 zł
44 zł
46 zł
48 zł
50 zł
54 zł
60 zł
70 zł
80 zł
100 zł
120 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.


Koszt 90 minut zajęć, w formie spotkań bezpośrednich, w naszych salach, dla jednego uczestnika, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 32,20 zł z maksymalnym rabatem (46,00 zł bez rabatu);
we Wrocławiu – 42,00 zł z maksymalnym rabatem (60,00 zł bez rabatu).

Informacje o darmowych kursach, przygotowujących do Matury z matematyki na poziomie podstawowym, znajdują się niżej, jako osobny rodzaj zajęć (tutaj są zaproszenia na te kursy: w Wałbrzychu, we Wrocławiu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.3/7. Zajęcia wyrównawcze (adaptacyjne).

To cykle zajęć grupowych 1) dla uczniów klas pierwszych szkół średnich, pomagające im łatwiej zaadaptować się w sytuacji nowej szkoły i nowych wymagań matematycznych, oraz 2) dla tych uczniów klas starszych, którzy boją się matematyki lub mają z nią problemy w szkole.
Uczniowie klas pierwszych liceum pracują w osobnej grupie, a uczniowie klas drugich w osobnej.
Analogicznie – osobne grupy są tworzone dla uczniów techników.

Uczniów klas maturalnych zapraszam na kursy przygotowujące do Matury (jak wyżej).

Bardzo ważnymi efektami udziału w zajęciach są: poczucie „matematycznej” pewności siebie, pozbycie się lęku, polubienie matematyki i lepsze oceny szkolne.

Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90, 75 lub 60 minut.


Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 60 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, z maksymalnym rabatem:
16,1 zł
16,1 zł
16,8 zł
17,5 zł
18,9 zł
19,6 zł
20,3 zł
21,7 zł
22,4 zł
23,1 zł
25,2 zł
28 zł
32,9 zł
37,1 zł
46,9 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
lub bez rabatów:
23
23
24
25
27
28
29
31
32 zł
33 zł
36 zł
40 zł
47 zł
53 zł
67 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.


Koszt 60 minut zajęć, w formie spotkań bezpośrednich, w naszych salach, dla jednego uczestnika, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 22,40 zł z maksymalnym rabatem (32,00 zł bez rabatu);
we Wrocławiu – 28,00 zł z maksymalnym rabatem (40,00 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.4/7. Spotkania indywidualne.

Odbywają się w miarę możliwości czasowych.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Koszt spotkania, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Internecie – 80,00 zł za 45 minut zajęć;
w Wałbrzychu – 80,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 120,00 zł za 45 minut zajęć.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.5/7. Maturalne kursy poprawkowe.

Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawy Matury z matematyki są szczegółowo opisane na osobnej stronie:


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.6/7. Książki serii Matematyczne Preteksty.

7/7. Darmowy kurs maturalny.

Mamy kilka darmowych miejsc w Wałbrzychuwe Wrocławiu na kurs przygotowujący do Matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zajęcia cyklu odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 60 minut.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.