Dla uczniów szkół średnich


Większość zajęć odbywa się po południu, w Wałbrzychu (wtorki i środy) lub we Wrocławiu (poniedziałki i czwartki). Szczegóły dotyczące lokalizacji są podane w części kontakt.

Uruchamiane są te cykle zajęć, na które zgłosi się najwięcej chętnych.

Zgłoszenie kandydata nie oznacza jego zapisania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.


1/7. Pretekstowe kółka matematyczne.

Uczestnicy pretekstowego kółka matematycznego dla uczniów szkół średnich Rozwiązujemy zadania Konkursu Matematyczne Preteksty i inne, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Celem zajęć jest pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych ich poziomu edukacyjnego.

Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są również bardzo dobre oceny szkolne i poczucie sukcesów z matematyki oraz bardzo dobre wyniki Matury.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 60 minut.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 32,00 zł za 60 minut zajęć;
we Wrocławiu – 40,00 zł za 60 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 30% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.2/7. Kursy przygotowujące do Matury.

To 2 różne cykle zajęć (osobno poziomu podstawowego i osobno poziomu rozszerzonego) dla tych uczniów klas maturalnych, którzy chcą szczególnie dobrze przygotować się do Matury z matematyki, dającej przepustkę na wymarzony kierunek studiów, albo dla osób dorosłych.

Zajęcia każdego cyklu odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 90 lub 60 minut.

Wałbrzych:
międzyszkolny kurs przygotowujący do Matury z matematyki na poziomie podstawowym – wtorki, 19:15-20:15;
międzyszkolny kurs przygotowujący do Matury z matematyki na poziomie rozszerzonym – piątki, 14:15-15:45.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 23,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 30,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 30% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.3/7. Zajęcia wyrównawcze (adaptacyjne).

To cykle zajęć grupowych 1) dla uczniów klas pierwszych szkół średnich, pomagające im łatwiej zaadaptować się w sytuacji nowej szkoły i nowych wymagań matematycznych, oraz 2) dla tych uczniów klas starszych, którzy boją się matematyki lub mają z nią problemy w szkole.
Uczniowie klas pierwszych liceum pracują w osobnej grupie, a uczniowie klas drugich w osobnej.
Analogicznie – osobne grupy są tworzone dla uczniów techników.

Uczniów klas maturalnych zapraszam na kursy przygotowujące do Matury (jak wyżej).

Bardzo ważnymi efektami udziału w zajęciach są: poczucie „matematycznej” pewności siebie, pozbycie się lęku, polubienie matematyki i lepsze oceny szkolne.

Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 90 lub 60 minut.

Wałbrzych: międzyszkolne zajęcia wyrównawcze (adaptacyjne) dla uczniów liceów – klas 1 po szkole podstawowej – środy, 19:15-20:15.

Wrocław: międzyszkolne zajęcia wyrównawcze (adaptacyjne) dla uczniów liceów – klas 1 po szkole podstawowej – poniedziałki, 17:15-18:15.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 23,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 30,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 30% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.4/7. Spotkania indywidualne.

Odbywają się w miarę możliwości czasowych.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Koszt spotkania, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 80,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 120,00 zł za 45 minut zajęć.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.5/7. Maturalne kursy poprawkowe.

Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawy Matury z matematyki są szczegółowo opisane na osobnej stronie:6/7. Książki serii Matematyczne Preteksty.7/7. Radosne Sześciany.

Uczniowie III LO z Kalisza układają Radosne Sześciany