Dla uczniów szkół podstawowych


Większość zajęć odbywa się po południu, w Wałbrzychu (wtorki i środy) lub we Wrocławiu (poniedziałki i czwartki). Szczegóły dotyczące lokalizacji są podane w części kontakt.

Uruchamiane są te cykle zajęć, na które zgłosi się najwięcej chętnych.

Zgłoszenie kandydata nie oznacza jego zapisania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.


1/6. Pretekstowe kółka matematyczne.

Wykład o ciągach liczbowych w Bibliotece
pod Atlantami w Wałbrzychu Rozwiązujemy zadania Konkursu Matematyczne Preteksty i inne, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Celem zajęć jest pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych ich poziomu edukacyjnego.

Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są również bardzo dobre oceny szkolne i poczucie sukcesów z matematyki oraz bardzo dobre wyniki Egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 45 minut.

Wałbrzych: kółko matematyczne dla uczniów klas 4-tych szkół podstawowych – środy, 16:00-16:45.

Wrocław: kółko matematyczne dla uczniów klas 6-tych szkół podstawowych – czwartki, 16:45-17:30.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 23,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 30,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 30% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.2/6. Kursy przygotowujące do Egzaminu ósmoklasisty.

To cykle zajęć dla tych ósmoklasistów, którzy chcą szczególnie dobrze przygotować się do tego – najważniejszego do tej pory w ich edukacji – egzaminu podsumowującego wiedzę i umiejętności szkolne oraz dającego przepustkę do wymarzonej szkoły średniej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 45 minut.

Średni wynik uczestników naszych kursów, podczas Egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku, to 80,(2)% (przy średniej krajowej 45%).

Wrocław: czwartki, 15:45-16:30.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 23,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 30,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 30% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.3/6. Zajęcia wyrównawcze.

To cykle zajęć grupowych dla tych uczniów, którzy boją się matematyki lub mają z nią problemy w szkole.

Bardzo ważnymi efektami udziału w cyklu są: poczucie „matematycznej” pewności siebie, pozbycie się lęku, polubienie matematyki i lepsze oceny szkolne.

Rozwiązujemy odpowiednio dobrane zadania, uczestnicy słuchają miniwykładów (powtarzających wiedzę szkolną w innej narracji lub rozszerzających ją) oraz cieszymy się zabawami matematycznymi i łamigłówkami.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w naszej sali i trwają 45 minut.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 23,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 30,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 30% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.4/6. Spotkania indywidualne.

Odbywają się w miarę możliwości czasowych.

Zobacz również zajęcia wakacyjne.

Ceny i rabaty

Koszt spotkania, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry, to:
w Wałbrzychu – 80,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 120,00 zł za 45 minut zajęć.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.5/6. Książki serii Matematyczne Preteksty.6/6. Radosne Sześciany.

Uczniowie SP 41 z Rudy Śląskiej z Radosnymi Sześcianami