swoimi ZAJĘCIAMI ( ↑ ) wspiera szkoły i nauczycieli matematyki, pomagając osiągać sukcesy ich uczniom, a dorosłym pomaga w życiu prywatnym oraz w karierze zawodowej i w biznesie


Skuteczne metody

Akademii i Matematycznych Pretekstów – pracy z uczniami z zaległościami i bez zaległości – dają efekty np.:
1,68 razy więcej, niż średnia krajowa na Maturze podstawowej,
czyli 97,29% przy średniej ogólnopolskiej 58%
oraz 2,06 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Maturze rozszerzonej,
czyli 80,24% przy średniej krajowej 39%
to średnie wyniki jednej z klas 30 uczniów, realizujących standardowy materiał, ale kształconych metodą Akademii i metodą pytań i zadań Matematycznych Pretekstów (zobacz też kursy maturalne Akademii).
1,78 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Egzaminie ósmoklasisty,
czyli 80,(2)% przy średniej krajowej 45%
to średni wynik kilkunastu – nieznanych wcześniej – uczestników, z różnych szkół i z różnymi zaległościami, po około 20 spotkaniach kursu Akademii, dodatkowo wspierającego dobrą pracę ich nauczycieli.
„Generalnie zajęcia z Panem są wciąż dla Piotrka niezwykle ciekawe, bardzo wartościowe i co najważniejsze, matematyka w Pana wydaniu jest fascynująca i dająca dużą satysfakcję!
Często dzielił się z nami po zajęciach nowo odkrytą wiedzą z matematyki!”
– część e-maila od pana Jacka, taty wieloletniego uczestnika Pretekstowego Kółka Matematycznego dla szkół podstawowych (zobacz też Pretekstowe Kółka Matematyczne dla szkół średnich).
2,63 razy większy wynik, czyli 42% na poprawie Matury w sierpniu, po 10 spotkaniach z nieznanym wcześniej Krystianem, po jego porażce (16%) w maju tego samego roku (Wakacyjna matematyka).

Zobacz więcej referencji i efektów skuteczności wspomnianych wyżej metod
Pobierz ulotkę Akademii Umiejętności Matematycznych i prześlij przyjaciołom oraz znajomym
Pobierz ulotkę Matematycznych Pretekstów i prześlij przyjaciołom oraz znajomymFilmy o umiejętnościach matematycznychBezpłatne przygotowania diagnozujące:

do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, z oceną szans rekrutacyjnych – dla uczniów klas ósmych i dla uczniów klas siódmych
oraz
do Matury z matematyki, z oceną szans rekrutacyjnych – dla uczniów klas maturalnych i dla uczniów klas bezpośrednio przedmaturalnych.


Zadania konkursu na Egzaminie ósmoklasisty

Zadanie podobne do zadania z I edycji (z roku 2013/2014) mojego Konkursu Matematyczne Preteksty pojawiło się podczas Egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.
Więcej informacji o wspomnianym wyżej zadaniu znajduje się na stronie projektu Matematyczne Preteksty, a do informacji o kursach przygotowujących do Egzaminu ósmoklasisty można przejść z górnego menu.


kształcące umiejętności matematyczne, przygotowujące do matematycznej części Egzaminu ósmoklasistyMatury z matematyki oraz do Konkursu Matematyczne Preteksty i do innych konkursów.Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat nasze Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.


Radość Michała po Maturach 2024

Mail od Michała, uczestnika intensywnego kursu przygotowującego do Matury z matematyki na poziomie rozszerzonym:

Mail od Michała po wynikach Matur 2024 r.
To około 1,56 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Maturze podstawowej (63%)
i około 2,73 razy więcej, niż średnia krajowa na Maturze rozszerzonej (33%).


Radość Piotrka po Egzaminie ósmoklasisty 2024

Sms z 15 maja 2024 r. od Piotrka, uczestnika Pretekstowego Kółka Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczestnika intensywnego kursu przygotowującego do Egzaminu ósmoklasisty:

Sms od Piotrka z 15 maja 2024 r.
To około 1,85 razy więcej, niż średnia krajowa (52%).


Radość Michała

Po 10 naszych dotychczasowych spotkaniach, w ramach intensywnego kursu przygotowującego do Matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, i swojej ciężkiej pracy między nimi, na początku naszego spotkania 6 marca 2024 r., Michał powiedział:
„W grudniu, na próbnej Maturze rozszerzonej otrzymałem 50% punktów, a teraz otrzymałem 90% punktów.
Właśnie otrzymałem wynik egzaminu ze Studium Talent – otrzymałem 5, mam więc już wolny wstęp na Politechnikę Wrocławską.
Ale nie zamierzam osiąść na laurach 🙂 .”


Po poprawce Matury 2023

Po 10 sierpniowych spotkaniach przez Internet, w ciągu pięciu dni, w ramach Wakacyjnego, intensywnego kursu przygotowującego do poprawy Matury z matematyki:

List od mamy Tymka z 8 września 2023 r.


Po wynikach Egzaminu ósmoklasisty 2023

Listy od rodziców uczniów klas 8, uczestniczących w roku szkolnym 2022/2023 w intensywnym kursie on-line, przygotowującym do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

List od mamy Janka.

List od mamy Kuby.

List od mamy Ani.


Laurka od państwa Aleksandry i Rafała oraz Marysi, Eli i Ani

otrzymana niedługo po zajęciach on-line, przygotowujących Anię do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty

1 strona laurki od państwa Aleksandry i Rafała oraz Marysi, Eli i Ani

2 strona laurki od państwa Aleksandry i Rafała oraz Marysi, Eli i Ani

3 strona laurki od państwa Aleksandry i Rafała oraz Marysi, Eli i AniPretekstowe Kółko Matematyczne i efekty edukacji domowej

List od taty ucznia klasy 7, kształconego w systemie edukacji domowej, z dodatkowymi zajęciami Akademii, prowadzonymi przez Internet, w formie Pretekstowego Kółka Matematycznego.

List taty Piotrka97,29% punktów na Maturze

w 2019 r. na poziomie podstawowym, to średni wynik jednej z grup, którą uczyłem przez 3 lata (od drugiej klasy – wspólnie z kolegą) i którą później przygotowywałem do Matury w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej. Druga z moich grup osiągnęła średni wynik 95,68% punktów.
Średni wynik Matury w 2019 r. na poziomie podstawowym dla województwa dolnośląskiego to 57%.

Średnie wyniki moich grup z Matury na poziomie rozszerzonym to – odpowiednio – 80,24% i 69,(1)% punktów.
Średni wynik Matury w 2019 r. na poziomie rozszerzonym dla województwa dolnośląskiego to 36,9%.

Wszystko odbywało się w trakcie lekcji, bo na kółko matematyczne (konkursowe) miałem czas tylko w ich pierwszej klasie. Byli dobrzy i zależało im na wynikach.
Choć treści lekcji opierały się na wybranym programie, to już styl ich prowadzenia i forma oparte były na metodzie Matematycznych Pretekstów.
Zdecydowaną większość zadań na kartkówki i sprawdziany wymyślałem sam, wymagając od uczniów twórczości matematycznej. Pracuję nad tym, żeby jak najszybciej opublikować te zadania.πjemy herbatę

Prezent od klasy 2DL Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, po roku przypominania im, jaką rolę w myśleniu matematycznym pełni analogia, ilustrowanego znaną anegdotą o tym, jak matematyk zaparzałby herbatę.Po trzech latach

nauki w technikum, Kuba i jego rodzice spodziewali się oceny niedostatecznej z matematyki na koniec czwartej klasy. Chodziło więc o to, żeby Kuba w ogóle skończył szkołę.
Zaczęliśmy więc pracować od początku października 2019 r.

Informacja od babci i dziadka Kuby, z 05-09-2020 r.: „Kuba zdał maturę z matematyki na 60%”.80,(2)% punktów na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań, dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań Konkursu Matematyczne Preteksty, jest najważniejszą częścią kursów Akademii, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych szkół Wałbrzycha, Wrocławia i okolic oraz byli różnie uczeni, to w 2019 r. średnia liczba punktów wszystkich osób, które uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (przy średniej ogólnopolskiej 45% i średniej dla województwa dolnośląskiego 43,5%).
Wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, średnia dla: a) miasta Wałbrzycha, to 35,4%, b) powiatu wałbrzyskiego, to 35,5%, c) powiatu świdnickiego, to 43,4%, d) miasta Wrocławia, to 56,2%, e) powiatu wrocławskiego, to 51,2%.)
.

Zajęcia prowadzi autor Konkursu Matematyczne Preteksty.


Przedszkole Chuchaczek we Wrocławiu

Krystian

nie zdał Matury z matematyki w maju 2018 r. – otrzymał 16% punktów. Zgłosił się na Wakacyjny kurs przygotowujący do poprawy Matury. Odbył 10 spotkań po 90 minut oraz dzielnie pracował w domu, wg wskazówek otrzymanych podczas tych zajęć.
E-mail od Krystiana:

Przygotowanie do Matury z matematyki - opinia Krystiana


Jagoda

to bardzo miła gaduła z 2 klasy liceum. Bawimy się razem matematyką od końca sierpnia 2018 r.
Na początku stycznia 2019 r. powiedziała: „Wie pan, co się stało?! Dostałam „5-” ze sprawdzianu z matematyki! Do tej pory dostawałam przecież co najwyżej dwójki.”
„W dodatku mój nauczyciel matematyki zmienił mi proponowaną ocenę semestralną z 2 na 4! To szok! W życiu nie przeskoczyłam o dwie oceny!”

E-mail od Jagody z 11-08-2020 r.:
„Dzień dobry, chciałam Panu bardzo podziękować za pomoc w przygotowaniach do matury z matematyki, gdyż otrzymałam 60% z tego egzaminu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.”


Janek

to sympatyczny ósmoklasista, niestety z kilkoma orzeczeniami.
„Janek zdobył 79% punktów na egzaminie i dostał się do (…) – swojej wymarzonej szkoły! Był jednym z najlepszych w klasie!”
Informacja od mamy Janka. Sierpień 2020 r.


Dominika

to bardzo sympatyczna i pracowita ósmoklasistka.
Na początku jednego ze spotkań powiedziała „Dostałam 4+ ze sprawdzianu z matematyki! Bardzo się cieszę, bo do tej pory dostawałam co najwyżej trójki!”
Było to szóste spotkanie z Dominiką.
Na początku siódmego spotkania powiedziała „Z ostatniej kartkówki z matematyki dostałam piątkę!”.


„(…) mam pytanie,

ponieważ Jacek jest zachwycony Pana tłumaczeniem matematyki i chciałby jeszcze przed swoimi wakacjami spotkać się na zajęciach 2 może 3 razy. Czy jest taka możliwość?
Pozdrawiam Anna (…)”
Fragment e-mail’a z 18-06-2018 r.


„Dzień Dobry Panie Marku!

Moje dzieci były bardzo zadowolone po zajęciach z Panem. (…) Karolina (…) marzy o tym, by prowadził Pan zajęcia u Niej w szkole.”
Po zajęciach Wakacyjnej Matematyki 2017.


„Witam panie Marku.

(…) Michał zdał egzamin gimnazjalny z matematyki na 98% (!!!) – pomylił się tylko w jednym pytaniu. Wiktor na 80%.
(…) Dziękujemy za poświęcony nam czas, życzymy sukcesów.
Serdecznie pozdrawiam,
(…)”


„Witam serdecznie,

(…) Przede wszystkim dziękuję za otwartość i przyjęcie Natalki na zajęcia. Praca z nią potrafi być nie lada wyzwaniem …
Zajęcia w dobrej lokalizacji. Natalka zadowolona, oswoiła trochę matmę, już tak się nie boi, liczy i klasyfikuje do parzystych i nieparzystych 🙂
Spokój, cierpliwość i zdecydowanie prowadzącego bardzo korzystnie wpływał na emocjonalność Natalki. Na plus również prostota używanych pomocy.
Dla mnie super i poproszę jeszcze. Natalka zresztą też chce. A to nie byle jaka rekomendacja ;-)”
Po zajęciach Wakacyjnej Matematyki 2017.


„Witam Panie Marku.

Ola zdała na 78%. Z podziękowaniami – ojciec )))))))”
Po Maturze 2017.


Ola

była zagrożona oceną niedostateczną z matematyki w pierwszym semestrze 1 klasy liceum.
Po maturze 2017 roku otrzymałem od Oli wiadomość: „Dzień dobry panie Marku! Odebrane wyniki z matury. Matematyka 50%, a więc mój osobisty cel osiągnięty. Dziękuję raz jeszcze za prawie trzy lata ciężkiej pracy! Pozdrawiam, Aleksandra.”


Laurka od uczniów szkoły Eureka
„W 2 godziny

nauczył mnie Pan tego, czego w szkole nie mogli mnie nauczyć w pół roku!”.
To opinia pana Artura (osoby pracującej i uczącej się), po spotkaniu dotyczącym trygonometrii.


2,5 razy lepszy wynik od oczekiwanego

„Matura z matematyki na 74%!”, to sms od pewnej Moniki, która bardzo bała się Matury z matematyki (i nie lubiła tego przedmiotu), a po 15 naszych spotkaniach osiągnęła taki właśnie wynik.
Monika chciała „tylko zdać” Maturę z matematyki na około 30% punktów – osiągnęła około 2,5 razy lepszy wynik od oczekiwań.
Choć to nie jest 100%, to jednak myślę, że nie sztuką jest dobrze przygotować do matury tych, którzy lubią matematykę i dobrze się jej uczą.Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.