Umiejętności matematyczne dla dorosłych


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym zajęcia

Choć sama wiedza matematyczna nie każdemu przydaje się po zakończeniu szkoły, to najważniejszy element, czyli umiejętności matematyczne, przydają się każdemu – w życiu prywatnym i zawodowym – w podejmowaniu decyzji na podstawie danych, w komunikacji i w innych sytuacjach.

Umiejętności, które kształcimy w czasie wszystkich zajęć (choć szczególnie w czasie Pretekstowych Kółek Matematycznych), czyli:
myślenie celowe, dostrzeganie detali, związków i analogii (czyli domena prawdziwych fachowców), analiza i kojarzenie faktów, badanie nieznanych wcześniej sytuacji, wyciąganie poprawnych wniosków z danych, czytanie ze zrozumieniem, tworzenie precyzyjnych i logicznych informacji itp.,
to umiejętności bezcenne dla wszystkich osób podejmujących decyzje, również tych dorosłych, którzy już zakończyli swoją edukację sformalizowaną.

Podejmowanie dobrych decyzji jest ważne w osobistym życiu każdego z nas, a ma ono kolosalne znaczenie w sytuacjach wpływających również na życie innych, czyli np. w sferze zawodowej, a szczególnie w biznesie.
Między innymi dzięki skutecznemu kształceniu takich umiejętności u podejmujących jakiekolwiek decyzje, firmy mogą zwiększać przewagę nad konkurencją oraz polepszać swoje funkcjonowanie.


Nasze metody i ich skuteczność

Metody pracy w czasie naszych kółek dla dorosłych są prawie takie same, jak metody naszych zajęć dla uczniów.
Różnica polega na tym, że dorośli nie muszą wcześniej przypominać sobie szkolnej wiedzy matematycznej i języka matematyki – zostaną one przypomniane w czasie zajęć.
Można to porównać do budowy zamku z klocków – my dostarczamy wszystkie potrzebne klocki i wyjaśniamy, jak je łączyć, ale to uczestnicy muszą umieć użyć tych klocków tak, żeby powstał odpowiedni zamek.

U dorosłych, którzy zakończyli edukację szkolną, trudno wymiernie (liczbowo) ocenić skuteczność kształcenia umiejętności matematycznych, bo nie ma dla nich żadnych obiektywnych egzaminów zewnętrznych, które podawałyby wyniki liczbowe.
Skuteczność prawie tych samych metod kształcenia umiejętności matematycznych, jak u dorosłych, można ocenić w grupach, dla których istnieją „twarde” dane liczbowe, czyli w przypadku uczniów szkół, np.:

1,68 razy więcej, niż średnia krajowa na Maturze podstawowej,
czyli 97,29% przy średniej ogólnopolskiej 58%
oraz 2,06 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Maturze rozszerzonej,
czyli 80,24% przy średniej krajowej 39%
to średnie wyniki jednej z klas 30 uczniów, realizujących standardowy materiał, ale kształconych metodą Akademii i metodą pytań i zadań Matematycznych Pretekstów (zobacz też kursy maturalne Akademii).
1,78 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Egzaminie ósmoklasisty,
czyli 80,(2)% przy średniej krajowej 45%
to średni wynik kilkunastu – nieznanych wcześniej – uczestników, z różnych szkół i z różnymi zaległościami, po około 20 spotkaniach kursu Akademii, dodatkowo wspierającego dobrą pracę ich nauczycieli.
2,63 razy większy wynik, czyli 42% na poprawie Matury w sierpniu, po 10 spotkaniach z nieznanym wcześniej Krystianem, po jego porażce (16%) w maju tego samego roku (Wakacyjna matematyka).
„Generalnie zajęcia z Panem są wciąż dla Piotrka niezwykle ciekawe, bardzo wartościowe i co najważniejsze, matematyka w Pana wydaniu jest fascynująca i dająca dużą satysfakcję!
Często dzielił się z nami po zajęciach nowo odkrytą wiedzą z matematyki!”
– część e-maila od pana Jacka, taty wieloletniego uczestnika Pretekstowego Kółka Matematycznego dla szkół podstawowych (zobacz też Pretekstowe Kółka Matematyczne dla szkół średnich).


Matematyczne Preteksty

Jednym z elementów skuteczności naszych metod są niezwykłe i unikalne, autorskie zadania, układane właśnie po to, żeby jak najskuteczniej kształcić wspomniane na wstępie umiejętności.

O ile sztuczna inteligencja potrafi już spokojnie rozwiązywać zadania z Olimpiady Matematycznej dla licealistów i z międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (!), to nie radzi sobie ona ze sporą większością naszych zadań (co można łatwo poznać po wynikach naszego ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, który je zawiera).
Powód? SI (AI) nie potrafi zgromadzić podobnego materiału porównawczego, bo go … nie ma!
Zadania są unikalne, jedyne w swoim rodzaju i zawsze tworzone osobno, na potrzeby danej edycji konkursu.
Właśnie dlatego są one tak ważnym narzędziem do kształcenia umiejętności matematycznych.

Przy okazji – ponieważ treści wspomnianych zadań są oparte na naturalnych sytuacjach wziętych z życia, czyli obszarze działań np. firm i instytucji, to mogą one wykorzystywać Konkurs Matematyczne Preteksty do bezpośredniego zwiększania swojej obecności wśród rodzin uczniów i przedszkolaków oraz do wzmacniania swojej marki.
Możemy „do rąk własnych” rodziców wszystkich podopiecznych placówek konkursu, przekazywać „prezenty od firm wspierających”.
Od kreatywności tych firm zależy, jak wykorzystać taką możliwość dotarcia do rodzin.


Brak umiejętności matematycznych

może skutkować wieloma nieporozumieniami oraz napięciami osobistymi i społecznymi.
Poniżej podaję kilka bardzo prostych przykładów braku – naturalnego w myśleniu i języku matematycznym – rozpatrywania wszystkich możliwych opcji rozwiązania problemu i precyzyjnego formułowania myśli.

1. Oprócz najstarszego, „naturalnego”, różnego rozumienia niektórych sformułowań przez kobiety i mężczyzn, najczęstszymi nieporozumieniami są te, które mogą nas spotykać nawet kilka razy dziennie: pytania o kierunki.
Jeśli ktoś pyta np. o najbliższą toaletę, a Ty odpowiadasz tylko „Idź w lewo” i nie towarzyszy temu gest Twojej ręki (bo obie ręce masz czymś zajęte), to może być … różnie.
Jeżeli stoicie obok siebie, skierowani twarzami i resztą ciał w tę samą stronę, to wszystko jest OK.
Jeśli jednak stoicie naprzeciw siebie (jak to bywa najczęściej), to skutek jest jasny do przewidzenia i tym boleśniejszy, im bardziej pytający musi z owej toalety skorzystać.

2. W pewnym mieście, 11 listopada pewnego roku, Święto Niepodległości uświetniał występ lokalnego Zespołu Pieśni i Tańca.
Plakaty zapraszające na to wydarzenie, rozwieszone wcześniej w wielu punktach tego miasta, zawierały m.in. komunikat: „Wstęp wolny”.
Jakież było zdziwienie, zdenerwowanie, a niekiedy nawet wściekłość, bardzo wielu osób, które z wielką ochotą i nadzieją dotarły na ów występ, kiedy przy wejściu okazało się, że … jednak trzeba mieć wejściówki.
Niewiele pomogły tłumaczenia organizatorów, że wejściówki były bezpłatne i można je było wcześniej pobrać we wskazanym miejscu. Informacja o tym nie była zamieszczona na plakatach, a jedynie w innym kanale informacyjnym.

3. Pewnego roku, w pewnym mieście odbywały się targi, na które przyjeżdżali wystawcy z różnych miejsc Polski.
Organizatorzy (bardzo fajni i generalnie bardzo sprawni) wydali komunikat organizacyjny dla wystawców, w którym miejsce wjazdu na parking zostało opisane jedynie tak: „… na lewo przed wiaduktem”.
Jakoś nikt nie wziął pod uwagę faktu, że do wiaduktu można dojechać z … dwóch różnych stron (sytuacja bardzo podobna do p. 1.).

Czasami powyższe „nieporozumienia” dzieją się z … pośpiechu (co mnie również się zdarza – „jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”), co ich w niczym nie usprawiedliwia, ale budzi pewne zrozumienie.
Gorzej, jeśli są one popełniane bez pośpiechu albo w ważnych sytuacjach.


Zapraszam na poniższe zajęcia typu „siłowni umysłowych”.

Osoby niezwiązane z edukacją matematyczną nie muszą powtarzać matematyki szkolnej – wszystko zostanie przypomniane i wyjaśnione podczas zajęć.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w poniższych zajęciach, ale chcą kształcić swoje umiejętności matematyczne indywidualnie, mogą skorzystać z archiwalnych zadań różnych edycji ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, który powstał właśnie po to, aby takie umiejętności kształcić.Pretekstowe kółka matematyczne dla dorosłych.

Matematyka w szkole średniej - uczestnicy pretekstowego kółka matematycznego To cotygodniowe spotkania z zadaniami ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, których jestem autorem. Jedyne takie na świecie 🙂

Dla wyrobienia sobie wstępnego poglądu – bezpłatny e-book z archiwalnymi zadaniami I etapu VI edycji (2018-2019) konkursu można pobrać ze strony matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty/archiwalne-zadania-treningowe.

Kółka odbywają się w formie on-line, przez Internet, więc można w nich uczestniczyć z dowolnego miejsca.


W czasie spotkań dokładnie omawiamy i rozwiązujemy wszystkie zadania kolejnych edycji Konkursu Matematyczne Preteksty, kształcąc wszystkie umiejętności matematyczne (można o nich przeczytać np. tutaj).
Pod powierzchnią pozornie prostych treści, uczestnicy zauważają całą głębię problemów matematycznych, zmuszających ich do twórczego zastosowania logiki i wiedzy w nietypowych sytuacjach.
W dodatku – sytuacjach często trudnych, wymagających niekiedy metod badawczych („naukowych”).
Matematyczne Preteksty kształcą także zupełnie elementarne, a często zaniedbywane umiejętności matematyczne, czyli m. in. czytanie ze zrozumieniem, spostrzegawczość, łączenie faktów i cierpliwość.Ich niezwykłość jest wielowarstwowa.
Z jednej strony, wykorzystują one rzeczywistość jako źródło pretekstów do zadawania pozornie prostych pytań, które wyprowadzają w pole … matematyki (czasami bardzo trudnej).
Z drugiej strony, procesy rozwiązywania tych zadań – same w sobie – są świetnymi pretekstami do opowiadania o nieznanej wcześniej matematyce, koniecznej do rozwiązania postawionych problemów.

Nieformalne, pozornie proste zadania (np. o szafie na ubrania) skrywają bardzo często ogrom wielu zagadnień matematycznych jednocześnie, na nieelementarnym poziomie.
Takie zadania o kilkuwyrazowej treści potrafią wyprowadzić … w pole np. trójwymiarowych i n-wymiarowych (dla naturalnych n: n>3) układów współrzędnych, równań płaszczyzn itd.

Na przykład bardzo proste zadanie nr 47 z III edycji Konkursu Matematyczne Preteksty (2015/2016):

Zadanie nr 47 z III edycji Konkursu Matematyczne Preteksty (2015/2016)
Choć ktoś mógłby powiedzieć, że dotyczy ono ciągów arytmetycznych, więc jest przeznaczone najwcześniej dla klasy 3. liceum, to my rozwiązujemy je dużo wcześniej, bo z uczestnikami uczącymi się w klasie 2. lub 1. szkoły średniej, a także w klasie 8. lub 7. szkoły podstawowej … oraz jeszcze wcześniej 🙂 – odpowiednio o tym opowiadając (i nie używając słowa „ciąg”, przed rozwiązaniem problemu).
I dzieje się tak z wieloma innymi zagadnieniami 🙂


Głównym celem pretekstowych kółek matematycznych jest kształcenie umiejętności matematycznych, poprzez zachęcanie uczestników do twórczego stosowania logiki i wiedzy w nietypowych sytuacjach.
Dodatkowym celem jest poszerzanie wiedzy matematycznej uczestników i pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej.


Kółka odbywają się w trakcie roku szkolnego, raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Korzystam wówczas z tabletu graficznego.
Oczywiście uczestnik takich spotkań musi mieć komputer z mikrofonem i kamerą.
W ich trakcie, podobnie jak podczas spotkań bezpośrednich, dyskutujemy, na bieżąco przekazuję informacje zwrotne i odpowiadam na najważniejsze pytania – „Dlaczego?”.


W roku szkolnym 2024/2025

Pretekstowe Kółko Matematyczne dla dorosłych, w formie zdalnej (on-line), czyli przez Internet, odbywa się w czwartki, od 19:00 do 20:00.

Początek tego cyklu to czwartek 19-09-2024 r., ale można także dołączać po tym terminie.
Ponieważ bardzo ważne są zajęcia rozpoczynające kurs, a wcześniej trzeba dokonać formalności rekrutacyjnych, to chęć udziału najlepiej zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu, czyli do poniedziałku 16-09-2024 r., wypełniając poniższy formularz rekrutacyjny.


Zobacz również zajęcia Wakacyjnej Matematyki.

Ceny i rabaty Pretekstowych Kółek Matematycznych dla dorosłych

jednego spotkania 60 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry:
liczba osób w grupie z maksymalnym rabatem bez rabatów
12 lub więcej osób 25,20 zł 36,00 zł
11 osób 27,07 zł 39,00 zł
10 osób 28,93 zł 41,00 zł
9 osób 30,80 zł 44,00 zł
8 osób 33,60 zł 48,00 zł
7 osób 37,33 zł 53,00 zł
6 osób 42,00 zł 60,00 zł
5 osób 47,60 zł 68,00 zł
4 osoby 53,20 zł 76,00 zł
3 osoby 61,60 zł 88,00 zł
2 osoby 78,40 zł 112,00 zł
Jeśli zależy Ci na jak najniższej cenie i dobrym towarzystwie, to zapraszaj przyjaciół i znajomych.


Rekrutacja na kółka matematyczne dla dorosłych

Przede wszystkim, zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jednak zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

Oczywiście w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.