Umiejętności matematyczne dla dorosłych


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym zajęcia

Choć wiedza matematyczna nie każdemu przydaje się po zakończeniu szkolnej edukacji matematycznej, to już najważniejszy element tejże edukacji, czyli umiejętności matematyczne, przydają się nie tylko w szkole, ale też w życiu prywatnym i zawodowym:
czytanie ze zrozumieniem, tworzenie precyzyjnych i logicznych informacji, analiza faktów, badanie nowych i nieznanych sytuacji, dostrzeganie detali, związków i analogii, wyciąganie poprawnych wniosków, myślenie celowe itp.

Umiejętności matematyczne pozwalają unikać błędów, nieporozumień i napięć oraz dokonywać dobrych wyborów.
Są bezcenne w karierze zawodowej i w biznesie.


Brak umiejętności matematycznych

może skutkować wieloma nieporozumieniami i napięciami osobistymi i społecznymi.
Poniżej kilka przykładów braku – naturalnego w myśleniu i języku matematycznym – rozpatrywania wszystkich możliwych opcji rozwiązania problemu i precyzyjnego formułowania myśli.

1. Oprócz najstarszego, „naturalnego”, różnego rozumienia niektórych sformułowań przez kobiety i mężczyzn, najczęstszymi nieporozumieniami są te, które mogą nas spotykać nawet kilka razy dziennie: pytania o kierunki.
Jeśli ktoś pyta np. o najbliższą toaletę, a Ty odpowiadasz tylko „Idź w lewo” i nie towarzyszy temu gest Twojej ręki (bo obie ręce masz czymś zajęte), to może być … różnie.
Jeżeli stoicie obok siebie, skierowani twarzami i resztą ciał w tę samą stronę, to wszystko jest OK.
Jeśli jednak stoicie naprzeciw siebie (jak to bywa najczęściej), to skutek jest jasny do przewidzenia i tym boleśniejszy, im bardziej pytający musi z owej toalety skorzystać.

2. (Wydarzenie autentyczne.) W pewnym mieście, 11 listopada pewnego roku, Święto Niepodległości uświetniał występ lokalnego Zespołu Pieśni i Tańca.
Plakaty zapraszające na to wydarzenie, rozwieszone wcześniej w wielu punktach tego miasta, zawierały m.in. komunikat: „Wstęp wolny”.
Jakież było zdziwienie, zdenerwowanie, a niekiedy nawet wściekłość, bardzo wielu osób, które z wielką ochotą i nadzieją dotarły na ów występ, kiedy przy wejściu okazało się, że … jednak trzeba mieć wejściówki.
Niewiele pomogły tłumaczenia organizatorów, że wejściówki były bezpłatne i można je było wcześniej pobrać we wskazanym miejscu. Informacja o tym nie była zamieszczona na plakatach, a jedynie w innym kanale informacyjnym.

3. (Wydarzenie autentyczne.) Pewnego roku, w pewnym mieście odbywały się targi, na które przyjeżdżali wystawcy z różnych miejsc Polski.
Organizatorzy (bardzo fajni i generalnie bardzo sprawni) wydali komunikat organizacyjny dla wystawców, w którym miejsce wjazdu na parking zostało opisane jedynie tak: „… na lewo przed wiaduktem”.
Jakoś nikt nie wziął pod uwagę faktu, że do wiaduktu można dojechać z … dwóch różnych stron (sytuacja bardzo podobna do p. 1.).


Zapraszam na poniższe zajęcia typu „siłowni umysłowych”.

Osoby niezwiązane z edukacją matematyczną nie muszą powtarzać matematyki szkolnej – wszystko zostanie przypomniane i wyjaśnione podczas zajęć.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w poniższych zajęciach, ale chcą kształcić swoje umiejętności matematyczne indywidualnie, mogą skorzystać z archiwalnych zadań różnych edycji ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, który powstał właśnie po to, aby takie umiejętności kształcić.Pretekstowe kółka matematyczne dla dorosłych.

Matematyka w szkole średniej - uczestnicy pretekstowego kółka matematycznego To cotygodniowe spotkania z zadaniami ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, których jestem autorem. Jedyne takie na świecie 🙂

Bezpłatny e-book z archiwalnymi zadaniami I etapu VI edycji (2018-2019) konkursu można pobrać ze strony matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty/archiwalne-zadania-treningowe.

Kółka odbywają się w formie on-line, przez Internet, więc można w nich uczestniczyć z dowolnego miejsca.


W czasie spotkań dokładnie omawiamy i rozwiązujemy wszystkie zadania kolejnych edycji Konkursu Matematyczne Preteksty, kształcąc wszystkie umiejętności matematyczne (można o nich przeczytać np. tutaj).
Pod powierzchnią pozornie prostych treści, uczestnicy zauważają całą głębię problemów matematycznych, zmuszających ich do twórczego zastosowania logiki i wiedzy w nietypowych sytuacjach.
W dodatku – sytuacjach często trudnych, wymagających niekiedy metod badawczych („naukowych”).
Matematyczne Preteksty kształcą także zupełnie elementarne, a często zaniedbywane umiejętności matematyczne, czyli m. in. czytanie ze zrozumieniem, spostrzegawczość, łączenie faktów i cierpliwość.Ich niezwykłość jest wielowarstwowa.
Z jednej strony, wykorzystują one rzeczywistość jako źródło pretekstów do zadawania pozornie prostych pytań, które wyprowadzają w pole … matematyki (czasami bardzo trudnej).
Z drugiej strony, procesy rozwiązywania tych zadań – same w sobie – są świetnymi pretekstami do opowiadania o nieznanej wcześniej matematyce, koniecznej do rozwiązania postawionych problemów.

Nieformalne, pozornie proste zadania (np. o szafie na ubrania) skrywają bardzo często ogrom wielu zagadnień matematycznych jednocześnie, na nieelementarnym poziomie.
Takie zadania o kilkuwyrazowej treści potrafią wyprowadzić … w pole np. trójwymiarowych i n-wymiarowych (dla naturalnych n: n>3) układów współrzędnych, równań płaszczyzn itd.

Na przykład bardzo proste zadanie nr 47 z III edycji Konkursu Matematyczne Preteksty (2015/2016):

Zadanie nr 47 z III edycji Konkursu Matematyczne Preteksty (2015/2016)
Choć ktoś mógłby powiedzieć, że dotyczy ono ciągów arytmetycznych, więc jest przeznaczone najwcześniej dla klasy 3. liceum, to my rozwiązujemy je dużo wcześniej, bo z uczestnikami uczącymi się w klasie 2. lub 1. szkoły średniej, a także w klasie 8. lub 7. szkoły podstawowej … oraz jeszcze wcześniej 🙂 – odpowiednio o tym opowiadając (i nie używając słowa „ciąg”, przed rozwiązaniem problemu).
I dzieje się tak z wieloma innymi zagadnieniami 🙂


Głównym celem pretekstowych kółek matematycznych jest kształcenie umiejętności matematycznych, poprzez zachęcanie uczestników do twórczego stosowania logiki i wiedzy w nietypowych sytuacjach.
Dodatkowym celem jest poszerzanie wiedzy matematycznej uczestników i pokazanie matematyki jako nauki prostej i przyjemnej.


Kółka odbywają się w trakcie roku szkolnego, raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Korzystam wówczas z tabletu graficznego.
Oczywiście uczestnik takich spotkań musi mieć komputer z mikrofonem i kamerą.
W ich trakcie, podobnie jak podczas spotkań bezpośrednich, dyskutujemy, na bieżąco przekazuję informacje zwrotne i odpowiadam na najważniejsze pytania – „Dlaczego?”.


Zobacz również zajęcia Wakacyjnej Matematyki.

Ceny i rabaty kółek matematycznych dla dorosłych

jednego spotkania 60 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie w ratach miesięcznych, płatnych z góry:
liczba osób w grupie z maksymalnym rabatem bez rabatów
12 lub więcej osób 22,40 zł 32,00 zł
11 osób 24,50 zł 35,00 zł
10 osób 25,90 zł 37,00 zł
9 osób 28,00 zł 40,00 zł
8 osób 30,80 zł 44,00 zł
7 osób 33,60 zł 48,00 zł
6 osób 37,10 zł 53,00 zł
5 osób 42,00 zł 60,00 zł
4 osoby 46,90 zł 67,00 zł
3 osoby 56,00 zł 80,00 zł
2 osoby 70,00 zł 100,00 zł


Rekrutacja na kółka matematyczne dla dorosłych

Przede wszystkim, zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to jednak zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

Oczywiście w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.