Rabaty

1/2. Rabat wdzięczności.

Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa i opinie ze strony uczestników zajęć lub ich rodziców. To bardzo budujące. Dziękuję Panu Bogu za dar spotykania takich osób.

Bardzo dziękuję również za polecanie Akademii innym. Ten rabat to wyraz wdzięczności za tę życzliwość.

Osoba polecająca Akademię otrzymuje rabat za nowego uczestnika z jej polecenia.
Jeżeli nowy kandydat, zgłaszając się na zajęcia, potwierdzi, że polecono mu Akademię, to osoba polecająca otrzyma 5 punktów procentowych rabatu, od chwili zapisania tego nowego uczestnika, do końca bieżącego roku szkolnego.
Rabat ten łączy się z innymi rabatami Akademii.

Maksymalna, łączna wysokość tego rabatu, dla jednej osoby polecającej, to 15%.


2/2. Rabat 3+.

Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym, czyli posiadającym co najmniej troje dzieci (np. beneficjentom ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”, „Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+”, „Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny” lub podobnych),
na zajęcia grupowe Akademii (czyli takie, w których uczestniczy więcej, niż jedna osoba),
odbywające się on-line, czyli w Internecie, lub stacjonarnie – bezpośrednio w naszej sali.

Rabat udzielany jest na podstawie aktualnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub karty regionalnej, z której wynika posiadanie co najmniej trojga dzieci.

Ten rabat łączy się jedynie z rabatem wdzięczności, który w tym przypadku może być przyznany do wysokości 5%.


Maksymalna, łączna wysokość wszystkich rabatów, dla jednej osoby, to 30%.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.