Rabaty

1/4. Rabat partnerski.

Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa i opinie ze strony uczestników zajęć lub ich rodziców. To bardzo budujące. Dziękuję Panu Bogu za dar spotykania takich osób.

Bardzo dziękuję również za polecanie Akademii innym osobom. Ten rabat, to skromny wyraz mojej wdzięczności za tę życzliwość. Pozwala on na osiągnięcie dużego rabatu łącznego.

Osoba polecająca Akademię otrzymuje rabat za nowego uczestnika z jej polecenia.
Jeżeli nowy kandydat, zgłaszając się na zajęcia, potwierdzi, że polecono mu Akademię, to osoba polecająca otrzyma 5 punktów procentowych rabatu, od chwili zapisania tego nowego uczestnika.
Rabat ten łączy się z innymi rabatami Akademii.

Maksymalna, łączna wysokość tego rabatu, dla jednej osoby polecającej to 15%.

Przykład:
1) od chwili, kiedy tego samego polecającego (nie mającego innych rabatów Akademii) będzie wskazywało łącznie 3 nowych uczestników, koszt zajęć dla tego polecającego będzie o 15% niższy,
2) jeżeli ktoś zapisze w odpowiednim terminie (10% rabatu), na ten sam rodzaj zajęć, jednocześnie np. 5 osób (+ 5% rabatu dla każdej), a np. 3 innych uczestników jakichkolwek zajęć Akademii potwierdzi polecenie od tej osoby, to punkty procentowe rabatów zostaną zsumowane i łączny rabat dla tej osoby wyniesie 30%.


2/4. Rabaty terminowe.

Jeżeli zgłoszenie na zajęcia Wakacyjnej Matematyki (WakacyjnaMatematyka.pl) w danym roku, wpłynie do 1 lipca tego roku, to uczestnik zajęć otrzyma 10% rabatu na te zajęcia.

Jeżeli zgłoszenie na zajęcia odbywające się w trakcie roku szkolnego (wrzesień-czerwiec) wpłynie przed 1 września tego roku szkolnego, to uczestnik zajęć otrzyma 10% rabatu na te zajęcia.

Rabaty te łączą się z innymi rabatami Akademii, poza rabatami na zajęcia grupowe dla członków rodzin wielodzietnych (opisanymi poniżej).


3/4. Rabat grupowy.

Jeżeli na cały cykl zajęć w naszej sali, zapisywane są razem dwie osoby, to każda z nich uzyskuje 2% rabatu. W przypadku trzech osób, każda otrzyma 3% rabatu, w przypadku czterech – 4% rabatu itd.

Rabat ten łączy się z innymi rabatami Akademii, poza rabatami na zajęcia grupowe dla członków rodzin wielodzietnych (opisanymi poniżej).

Można przekazać informację o tym rabacie innym rodzicom ze szkoły Twojego dziecka (np. używając szkolnego dziennika elektronicznego lub portalu społecznościowego), albo wysłać ją e-mail’em innym swoim znajomym.

W tym ceu można wykorzystać elektroniczne wersje naszych ulotek w formacie pdf (Wakacyjnej Matematyki oraz zajęć w trakcie roku szkolnego), które można pobrać klikając w ich ikony poniżej.


4/4. Rabat 3+.

Udzielam 25% rabatu rodzinom wielodzietnym (np. beneficjentom ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”, „Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+”, „Wrocławskiej Karty Dużej Rodziny” lub podobnych), na zajęcia grupowe Akademii (czyli takie, w których uczestniczy więcej, niż jedna osoba), odbywające się on-line, w Internecie, lub bezpośrednio w naszej sali.
Ten rabat łączy się jedynie z rabatem partnerskim, który w tym przypadku może być przyznany do wysokości 5%.


Maksymalna, łączna wysokość wszystkich rabatów, dla jednej osoby, to 30%.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.