WakacyjnaMatematyka.pl


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym zajęcia

to serie spotkań z piękną, prostą i radosną matematyką, dla tych uczniów szkół średnich i dla tych uczniów szkół podstawowych,
a) którzy bardzo lubią matematykę i chcą bawić się nią również w wakacje, podczas warsztatów i kółek kształcących umiejętności matematyczne i rozwijających pasję matematyczną,
b) którym zależy na dobrych ocenach z matematyki szkolnej i chcą lepiej przygotować się do nowego roku szkolnego (szczególnie ważne dla uczniów przyszłych klas I szkół średnich), podczas zajęć wyprzedzających nowy rok szkolny – tzw. „łapaczy piątek”,
c) którym zależy na poprawieniu Matury z matematyki, albo oceny końcoworocznej z matematyki.

Spotkania są albo zdalne, przez Internet, albo bezpośrednie, w Wałbrzychu (szczegóły w części kontakt).
W spotkaniach zdalnych można brać udział z dowolnych miejsc na świecie, w których spędza się wakacje 🙂

Choć można zgłaszać się w dowolnym momencie (jeśli będą wolne miejsca), to zgłoszenie do 1 lipca br. daje 10% rabatu.


Zajęcia wakacyjnej matematyki:

1/5. Wakacyjne kółka matematyczne.
2/5. Wakacyjne spotkania wyprzedzające nowy rok szkolny – tzw. „łapacze piątek”.
3/5. Wakacyjne, intensywne kursy przygotowujące do poprawy Matury z matematyki.
4/5. Wakacyjne, intensywne kursy przygotowujące do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.
5/5. Wakacyjne spotkania indywidualne.1/5. Wakacyjne kółka matematyczne.

Głównie rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, szczególnie z ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty (jednego z najtrudniejszych konkursów szkolnych), ale czasami bawimy się także w inne gry, zabawy i zagadki matematyczne.

Celem jest kształcenie i rozwijanie najważniejszego elementu edukacji matematycznej – umiejętności matematycznych – u dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.
Innymi skutkami są lepsze wyniki osiągane w szkole – z każdego przedmiotu – a szczególnie w zakresie matematyki oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.


Zajęcia przeznaczone są dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie.

Standardowe cykle w 2021 r. obejmują 20 spotkań (10 spotkań w lipcu i 10 spotkań w sierpniu) dla uczniów:
a) klas 1-3 szkół podstawowych – po 30 minut,
b) pozostałych klas szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich – po 45 minut.
W 2021 roku: od 12 do 16 lipca i od 19 do 23 lipca oraz od 9 do 13 sierpnia i od 16 do 20 sierpnia.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 45 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie za całość z góry (cykl 30-minutowy jest tańszy o 1/3):
liczba osób w grupie z maksymalnym rabatem bez rabatów
>16 osób 11,90 zł 17,00 zł
16 osób 11,90 zł 17,00 zł
15 osób 12,60 zł 18,00 zł
14 osób 13,30 zł 19,00 zł
13 osób 14,00 zł 20,00 zł
12 osób 14,70 zł 21,00 zł
11 osób 15,40 zł 22,00 zł
10 osób 16,10 zł 23,00 zł
9 osób 16,80 zł 24,00 zł
8 osób 17,50 zł 25,00 zł
7 osób 18,90 zł 27,00 zł
6 osób 21,00 zł 30,00 zł
5 osób 24,50 zł 35,00 zł
4 osoby 28,00 zł 40,00 zł
3 osoby 35,00 zł 50,00 zł
2 osoby 42,00 zł 60,00 zł

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

Uwaga!
Wpisując do formularza dane szkoły, a zwłaszcza klasę kandydata, należy pamiętać, że wakacje to część tego roku szkolnego, którego zajęcia skończyły się bezpośrednio przed wakacjami. Nowy rok szkolny zaczyna się dopiero 1 września.
To oznacza, że jeśli do czerwca br. kandydat był w klasie np. 2, to w formularzu zajęć wakacyjnych wpisuje również klasę 2.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.
2/5. Wakacyjne spotkania wyprzedzające nowy rok szkolny – tzw. „łapacze piątek”.

Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności.
Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji przysłowiowego typu „mądry Polak po szkodzie” mamy sytuacje typu „mądry Polak przed szkodą” 🙂


Wakacyjna Matematyka - internetowe zajęcia wyprzedzające nowy rok szkolny dla uczniów klasy 7, przed klasą 8


Są one szczególnie ważne dla uczniów przyszłych klas I szkół średnich.
W ciągu wielu lat pracy w bardzo dobrych liceach, zauważyłem że choć do pierwszych klas dostawali się tylko uczniowie z najlepszymi wynikami, to po stosunkowo krótkim czasie okazywało się, że część z nich nie radzi sobie zbyt dobrze. Mieli oni kłopoty z dużo większą ilością materiału, niż w szkole podstawowej, oraz z jego dużo „głębszym” zakresem, chociaż wcześniej wydawało im się, że dobrze radzą sobie z matematyką.
Te zajęcia to szansa na dobry start w nowej szkole.

W ich przypadku to wręcz „3 w 1” – wcześniejsze poznanie przyszłych zagadnień (zanim pojawią się oceny za nie), z jednoczesnym powtórzeniem materiału ze szkoły podstawowej oraz uzupełnieniem ewentualnych braków.
Takie zajęcia dla przyszłych pierwszaków pomagają złagodzić „szok” związany ze zmianą wymagań w nowej szkole i natłokiem nowego materiału do opanowania, a więc dodają poczucia pewności matematycznej w nowej, nieznanej sytuacji.

Efektem jest wcześniejsze poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
Innym skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch różnych źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.


Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich.

Standardowe cykle w 2021 r. obejmują 20 spotkań (10 spotkań w lipcu i 10 spotkań w sierpniu), po 45 minut każde.
W 2021 roku: od 12 do 16 lipca i od 19 do 23 lipca oraz od 9 do 13 sierpnia i od 16 do 20 sierpnia.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 45 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie za całość z góry:
liczba osób w grupie z maksymalnym rabatem bez rabatów
>16 osób 11,90 zł 17,00 zł
16 osób 11,90 zł 17,00 zł
15 osób 12,60 zł 18,00 zł
14 osób 13,30 zł 19,00 zł
13 osób 14,00 zł 20,00 zł
12 osób 14,70 zł 21,00 zł
11 osób 15,40 zł 22,00 zł
10 osób 16,10 zł 23,00 zł
9 osób 16,80 zł 24,00 zł
8 osób 17,50 zł 25,00 zł
7 osób 18,90 zł 27,00 zł
6 osób 21,00 zł 30,00 zł
5 osób 24,50 zł 35,00 zł
4 osoby 28,00 zł 40,00 zł
3 osoby 35,00 zł 50,00 zł
2 osoby 42,00 zł 60,00 zł

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

Uwaga!
Wpisując do formularza dane szkoły, a zwłaszcza klasę kandydata, należy pamiętać, że wakacje to część tego roku szkolnego, którego zajęcia skończyły się bezpośrednio przed wakacjami. Nowy rok szkolny zaczyna się dopiero 1 września.
To oznacza, że jeśli do czerwca br. kandydat był w klasie np. 2, to w formularzu zajęć wakacyjnych wpisuje również klasę 2.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.
3/5. Wakacyjne, intensywne kursy przygotowujące do poprawy Matury z matematyki.

Nie wszystko w życiu układa się po naszej myśli.
Co oznacza, że może ułożyć się lepiej, niż sobie wyobrażaliśmy 🙂

Jeśli czeka Cię poprawa Matury z matematyki i chcesz dobrze przygotować się do niej, to możesz skorzystać z mojego kursu wakacyjnego.


Krystian najpierw nie zdał Matury z matematyki w maju 2018 r. – otrzymał 16% punktów. Następnie zgłosił się na Wakacyjny kurs przygotowujący do poprawy Matury. Odbył 10 spotkań po 90 minut oraz dzielnie pracował w domu, według wskazówek otrzymanych podczas tych zajęć.
Następnie, po poprawie Matury , otrzymałem e-mail od Krystiana, opisujący nasze korepetycje z matematyki:
Kurs maturalny, przygotowanie do Matury z matematyki - poprawa - list Krystiana

Wakacyjne, intensywne kursy przygotowujące do poprawy Matury (czyli grupowe korepetycje z matematyki w szkole średniej, poszerzone o strategię maturalną, kurs unikania pułapek i kształcenie umiejętności JAK najlepszego rozwiązywania zadań) są szczegółowo opisane na osobnej stronie:


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.
4/5. Wakacyjne, intensywne kursy przygotowujące do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

Diagnozujemy problemy i omawiamy materiał bieżącego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które sprawiły uczestnikom największe trudności. Przygotowujemy się do egzaminu poprawkowego.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich.

Standardowe cykle w 2021 r. obejmują 20 spotkań (10 spotkań w lipcu i 10 spotkań w sierpniu), po 45 minut każde.
W 2021 roku: od 12 do 16 lipca i od 19 do 23 lipca oraz od 9 do 13 sierpnia i od 16 do 20 sierpnia.

Ceny i rabaty

jednego spotkania 45 minut on-line w Internecie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, przy zapłacie za całość z góry:
liczba osób w grupie z maksymalnym rabatem bez rabatów
>16 osób 11,90 zł 17,00 zł
16 osób 11,90 zł 17,00 zł
15 osób 12,60 zł 18,00 zł
14 osób 13,30 zł 19,00 zł
13 osób 14,00 zł 20,00 zł
12 osób 14,70 zł 21,00 zł
11 osób 15,40 zł 22,00 zł
10 osób 16,10 zł 23,00 zł
9 osób 16,80 zł 24,00 zł
8 osób 17,50 zł 25,00 zł
7 osób 18,90 zł 27,00 zł
6 osób 21,00 zł 30,00 zł
5 osób 24,50 zł 35,00 zł
4 osoby 28,00 zł 40,00 zł
3 osoby 35,00 zł 50,00 zł
2 osoby 42,00 zł 60,00 zł

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

Uwaga!
Wpisując do formularza dane szkoły, a zwłaszcza klasę kandydata, należy pamiętać, że wakacje to część tego roku szkolnego, którego zajęcia skończyły się bezpośrednio przed wakacjami. Nowy rok szkolny zaczyna się dopiero 1 września.
To oznacza, że jeśli do czerwca br. kandydat był w klasie np. 2, to w formularzu zajęć wakacyjnych wpisuje również klasę 2.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.
5/5. Wakacyjne spotkania indywidualne.

Jeżeli jest taka potrzeba, to służę swoją osobą – w miarę moich możliwości czasowych.


Wakacyjne spotkania indywidualne z Ignacym, kl. 2 SP


Wakacyjne spotkania indywidualne z Antkiem, kl. 6 SP


Ceny i rabaty

100,00 zł za 45 minut zajęć on-line, przez Internet, albo w formie spotkań bezpośrednich, w naszej sali w Wałbrzychu, przy zamówieniu całego cyklu spotkań.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

Uwaga!
Wpisując do formularza dane szkoły, a zwłaszcza klasę kandydata, należy pamiętać, że wakacje to część tego roku szkolnego, którego zajęcia skończyły się bezpośrednio przed wakacjami. Nowy rok szkolny zaczyna się dopiero 1 września.
To oznacza, że jeśli do czerwca br. kandydat był w klasie np. 2, to w formularzu zajęć wakacyjnych wpisuje również klasę 2.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.