WakacyjnaMatematyka.pl


Warsztaty Akademii podczas Miasta Dzieci w Świdnicy

to serie sierpniowych spotkań z piękną, prostą i radosną matematyką, podczas:
– gier, zabaw i warsztatów kształcących umiejętności ogólnoedukacyjne i rozwijających pasję matematyczną,
– zajęć wyprzedzających nowy rok szkolny – tzw. „łapaczy piątek”,
– kursów przygotowujących do poprawy matury z matematyki,
– kursów przygotowujących do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

Zapraszam, po solidnym lipcowym odpoczynku, uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół średnich, na różne cykle spotkań matematycznych, od 5 do 23 sierpnia 2019 r.
Zajęcia odbywają się codziennie: od 5 do 10 sierpnia, od 12 do 14 sierpnia, od 16 do 17 sierpnia i od 19 do 23 sierpnia br. Można wybrać tylko część niektórych cykli zajęć.

Wałbrzych – Wrocław (szczegóły w części kontakt)

Uruchomione zostaną te cykle zajęć, na które zgłosi się najwięcej chętnych.1/6. Wakacyjne kółka matematyczne.

Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, przeplatając to układaniem łamigłówek.
Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką, znaczne polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, uspokojenie osób nadpobudliwych oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno- logicznej i wizualno-przestrzennej.
Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole – z każdego przedmiotu – a szczególnie w zakresie matematyki oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie.
Standardowy cykl w 2019 r. obejmuje 13 spotkań a) po 30 minut dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz b) po 45 minut dla pozostałych: 5 sierpnia – 9 sierpnia, 12 sierpnia – 14 sierpnia i 19 sierpnia – 23 sierpnia.
Można zamówić cały cykl, albo jego część.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zamówieniu całego cyklu, to:
w Wałbrzychu:
22,00 zł za 30 minut zajęć,
33,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu:
26,00 zł za 30 minut zajęć,
40,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.2/6. Wakacyjne spotkania wyprzedzające nowy rok szkolny – tzw. „łapacze piątek”.

Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności, przeplatając to czasami układaniem łamigłówek.
Efektem jest poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
Skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji typu „mądry Polak po szkodzie” mamy sytuacje typu „mądry Polak przed szkodą”.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich.
Standardowy cykl w 2019 r. obejmuje 13 spotkań po 45 minut: 5 sierpnia – 9 sierpnia, 12 sierpnia – 14 sierpnia i 19 sierpnia – 23 sierpnia.
Można zamówić cały cykl, albo jego część.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zamówieniu całego cyklu, to:
w Wałbrzychu – 33,00 zł za 45 minut zajęć,
we Wrocławiu – 40,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.3/6. Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawy matury z matematyki.

Zapraszam do zapoznania się z tą propozycją na stronie


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.4/6. Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

Diagnozujemy problemy i omawiamy materiał bieżącego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które sprawiły uczestnikom największe trudności. Przygotowujemy się do egzaminu poprawkowego.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Standardowy cykl w 2019 r. obejmuje 16 spotkań po 45 lub 90 minut dziennie: 5 sierpnia – 10 sierpnia, 12 sierpnia – 14 sierpnia, 16 sierpnia – 17 sierpnia i 19 sierpnia – 23 sierpnia.

Ceny i rabaty

Poniższe ceny dotyczą grup min. dziesięcioosobowych. Mniejsze grupy mają inne ceny.
Koszt spotkania dla jednego uczestnika – przed udzieleniem rabatów – przy zamówieniu całego cyklu, to:
w Wałbrzychu – 33,00 zł za 45 minut zajęć,
we Wrocławiu – 40,00 zł za 45 minut zajęć.

Rabaty Akademii mogą zmniejszyć te koszty nawet o 25% – sprawdź rabaty.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.5/6. Wakacyjne spotkania indywidualne.

Służę swoją osobą – w miarę moich możliwości czasowych.

Ceny i rabaty

Koszt to:
w Wałbrzychu – 100,00 zł za 45 minut zajęć;
we Wrocławiu – 140,00 zł za 45 minut zajęć.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.6/6. Radosne Sześciany.

Warsztaty Akademii podczas Miasta Dzieci w Świdnicy

Poprzez zabawę (a więc najlepszą z metod) kształcą najlepsze cechy edukacyjne u każdego (potwierdzone badaniami naukowymi): skupienie, cierpliowść, wytrwałość, inteligencję matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną oraz jedną z najważniejszych matematycznych umiejętności – logikę przestrzenną.

Wg dwuletnich badań porównawczych, przeprowadzonych na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, dzieci z grupy bawiącej się Radosnymi Sześcianami: 1) nie miały problemów w szkole … na żadnym przedmiocie oraz 2) osiągały wyraźnie lepsze wyniki z matematyki i przedmiotów pokrewnych.

Świetne równeż na czas radosnych wakacji i podróży, bez względu na pogodę.

Zapraszam do zapoznania się z szerszą informacją o Radosnych Sześcianach.