WakacyjnaMatematyka.pl


Warsztaty Akademii podczas Miasta Dzieci w Świdnicy

to serie spotkań z piękną, prostą i radosną matematyką, dla uczniów szkół średnich i uczniów szkół podstawowych, podczas:
– warsztatów i kółek kształcących umiejętności matematyczne i rozwijających pasję matematyczną,
– zajęć wyprzedzających nowy rok szkolny – tzw. „łapaczy piątek”,
– kursów przygotowujących do poprawy Matury z matematyki,
– kursów przygotowujących do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

Zajęcia odbywają się codziennie, w 2020 r.: od 17 do 21 sierpnia i od 24 do 28 sierpnia br. (kursy przygotowujące do poprawy Matury z matematyki – dodatkowo od 31 sierpnia do 4 września).

Spotkania są albo zdalne, przez Internet, albo bezpośrednie, w Wałbrzychu (szczegóły w części kontakt).

Uruchomione zostają te cykle zajęć, na które zgłosi się najwięcej chętnych.Obecnie realizowane są wyłącznie spotkania on-line, w Internecie.

Zgłoszenie kandydata przez poniższy formularz rekrutacyjny nie oznacza jego zapisania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.1/5. Wakacyjne kółka matematyczne.

Bawimy się w gry, zabawy i zagadki matematyczne oraz rozwiązujemy zadania z konkursów matematycznych, szczególnie z ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty – jednego z najtrudniejszych konkursów szkolnych.
Efektem jest wzmocnienie zainteresowania logicznym myśleniem i matematyką, znaczne polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, uspokojenie osób nadpobudliwych oraz zdecydowane polepszenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.
Skutkami są lepsze wyniki osiągane później w szkole – z każdego przedmiotu – a szczególnie w zakresie matematyki oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne lub podejrzewanych o nie.

Standardowy cykl w 2020 r. obejmuje 10 spotkań a) po 30 minut dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz b) po 45 minut dla pozostałych.

Ceny i rabaty

za cały cykl spotkań on-line w Internecie, po 45 minut dziennie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, z maksymalnym rabatem (cykl 30-minutowy to 2/3 poniższych cen):
182 zł
182 zł
189 zł
196 zł
203 zł
210 zł
217 zł
231 zł
245 zł
266 zł
280 zł
315 zł
350 zł
420 zł
490 zł
560 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.
lub bez rabatów:
260 zł
260 zł
270 zł
280 zł
290 zł
300 zł
310 zł
330 zł
350 zł
380 zł
400 zł
450 zł
500 zł
600 zł
700 zł
800 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.


Koszt całego cyklu spotkań, po 45 minut zajęć dziennie, w formie spotkań bezpośrednich, w naszej sali, dla jednego uczestnika, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 231 zł z maksymalnym rabatem (330 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.2/5. Wakacyjne spotkania wyprzedzające nowy rok szkolny – tzw. „łapacze piątek”.

Omawiamy najważniejsze zagadnienia matematyczne przyszłego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które najczęściej sprawiają uczniom największe trudności. Przeplatamy to układaniem łamigłówek, kształcących inteligencję matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną.

Efektem jest wcześniejsze poznanie części zagadnień i nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z nimi związanych, zanim pojawią się one na lekcjach w szkole.
Skutkiem jest lepsze zrozumienie części tematów (o których uczestnik dowiaduje się z co najmniej dwóch różnych źródeł) oraz otrzymywanie najlepszych ocen na lekcjach.
Zajęcia tego cyklu pozwalają unikać przyszłych problemów z matematyką w szkole. Zamiast sytuacji typu „mądry Polak po szkodzie” mamy sytuacje typu „mądry Polak przed szkodą”.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich.

Standardowy cykl w 2020 r. obejmuje 10 spotkań po 45 minut.

Ceny i rabaty

za cały cykl spotkań on-line w Internecie, po 45 minut dziennie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, z maksymalnym rabatem:
182 zł
182 zł
189 zł
196 zł
203 zł
210 zł
217 zł
231 zł
245 zł
266 zł
280 zł
315 zł
350 zł
420 zł
490 zł
560 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.
lub bez rabatów:
260 zł
260 zł
270 zł
280 zł
290 zł
300 zł
310 zł
330 zł
350 zł
380 zł
400 zł
450 zł
500 zł
600 zł
700 zł
800 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.


Koszt całego cyklu spotkań, po 45 minut zajęć dziennie, w formie spotkań bezpośrednich, w naszej sali, dla jednego uczestnika, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 231 zł z maksymalnym rabatem (330 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.3/5. Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawy Matury z matematyki.

Zapraszam do zapoznania się z tą propozycją na stronie


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.4/5. Wakacyjne, intensywne kursy, przygotowujące do poprawki końcoworocznej oceny z matematyki.

Diagnozujemy problemy i omawiamy materiał bieżącego roku szkolnego, ze szczególnym uwzgędnieniem tych tematów, które sprawiły uczestnikom największe trudności. Przygotowujemy się do egzaminu poprawkowego.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Standardowy cykl w 2020 r. obejmuje 5 spotkań po 90 minut dziennie, od 17 do 21 sierpnia, z możliwością przedłużenia o kolejne dni robocze.

Ceny i rabaty

za cały cykl spotkań on-line w Internecie, po 90 minut dziennie, dla jednego uczestnika, w zależności od liczby osób w jego grupie, z maksymalnym rabatem:
182 zł
182 zł
189 zł
196 zł
203 zł
210 zł
217 zł
231 zł
245 zł
266 zł
280 zł
315 zł
350 zł
420 zł
490 zł
560 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.
lub bez rabatów:
260 zł
260 zł
270 zł
280 zł
290 zł
300 zł
310 zł
330 zł
350 zł
380 zł
400 zł
450 zł
500 zł
600 zł
700 zł
800 zł
>16 os.
16 os.
15 os.
14 os.
13 os.
12 os.
11 os.
10 os.
9 os.
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.


Koszt całego cyklu spotkań, po 90 minut zajęć dziennie, w formie spotkań bezpośrednich, w naszej sali, dla jednego uczestnika, dla grup min. dziesięcioosobowych, to:
w Wałbrzychu – 231 zł z maksymalnym rabatem (330 zł bez rabatu).

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.5/5. Wakacyjne spotkania indywidualne.

Jeżeli jest taka potrzeba, to służę swoją osobą – w miarę moich możliwości czasowych.

Ceny i rabaty

100,00 zł za 45 minut zajęć on-line, przez Internet, albo w formie spotkań bezpośrednich, w naszej sali w Wałbrzychu, przy zamówieniu całego cyklu spotkań.

Rekrutacja

Zgłoszenie kandydata należy wysłać za pomocą poniższego formularza. Nie oznacza to zapisania kandydata na spotkania, lecz jedynie deklarację chęci udziału w wybranym rodzaju zajęć.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.


Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.