Egzamin ósmoklasisty – matematyka
– przygotowanie diagnozujące

z oceną szans rekrutacyjnych


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym przygotowanie diagnozujące Uczniów klas ósmych i uczniów klas siódmych, chcących osiągnąć jak najlepszy wynik z matematyki na Egzaminie ósmoklasisty, zapraszam na bezpłatny kurs diagnozujący.

Celem tego kursu jest kształcenie umiejętności matematycznych,
a szczególnie tych, bez których nie da się osiągnąć bardzo dobrego wyniku z matematyki na Egzaminie ósmoklasisty.

Bezpłatny e-book z archiwalnymi zadaniami 1 etapu VI edycji (2018-2019) Konkursu Matematyczne Preteksty
Zadania tego kursu to łatwiejsze i dające się „wyrwać z kontekstu”, archiwalne zadania różnych edycji ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, którego jestem autorem.

Bezpłatny e-book z archiwalnymi zadaniami 1 etapu VI edycji (2018-2019) konkursu można pobrać ze strony matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty/archiwalne-zadania-treningowe.

Najlepszym sposobem kształcenia umiejętności matematycznych, również przed przyszłym Egzaminem ósmoklasisty, jest udział w pretekstowych kółkach matematycznych oraz jak najwcześniejszy, systematyczny udział w kolejnych edycjach Konkursu Matematyczne Preteksty.

Inną funkcją tego przygotowania diagnozującego jest więc także trening przed tym konkursem.

Różnica między konkursem, a przygotowaniem

polega na trybie pracy z zadaniami i „głębokością” problemów.
Uczestnik konkursu ma kilkadziesiąt dni na rozwiązywanie zadań i w tym czasie pracuje, kiedy i ile chce. Może też bardzo głęboko „zanurzyć się” w matematykę.
Uczestnik przygotowania pracuje stosunkowo krótko nad porcją zadań, a forma przypomina udział w Egzaminie. Choć zadania są z reguły łatwe, to są często trudniejsze, niż na Egzaminie.


Czym są umiejętności matematyczne?

Bardzo upraszczając, to zdolności do łączenia faktów i wyciągania wniosków matematycznych.

Są najważniejszym elementem edukacji matematycznej, a jednocześnie są … niewidoczne.
Język i wiedzę matematyczną można „zobaczyć” w definicjach i twierdzeniach, ale jak zobaczyć, co dzieje się w głowie osoby rozwiązującej zadanie?

Umiejętności matematyczne można poznać po skutkach, jakie niosą.
Na przykład, podczas lekcji w szkole, wszyscy uczniowie klasy 6A poznają przecież tę samą wiedzę i słyszą ten sam język matematyczny.
Jednak po najbliższej kartkówce, dotyczącej tej właśnie lekcji, ich wyniki są bardzo różne.
Ponownie bardzo upraszczając i zakładając, że wszystkim zależało na jak najlepszym wyniku oraz że nie oszukiwali podczas pisania tej kartkówki, najlepsze efekty osiągnęli ci, którzy mieli najlepiej wykształcone umiejętności matematyczne.

Kształcenie umiejętności matematycznych to właśnie moja pasja od 1989 roku i zawód.


Filmy o umiejętnościach matematycznych dla uczniów szkół podstawowych:


Każdy uczestnik kursu

po zweryfikowaniu jego zgłoszenia i potwierdzeniu spraw technicznych komunikacji, otrzymuje
1) instrukcję jak najlepszego i najbardziej efektywnego udziału w kursie
oraz
2) pozostałe informacje wstępne,
a potem
3) cykliczne porcje zadań do rozwiązania.
1. strona instrukcji 2. strona instrukcji 3. strona instrukcji 1. strona porcji zadań - komentarz 2. strona porcji zadań - zadania


Następnie, po każdej takiej porcji, uczestnik otrzymuje obszerny raport, zawierający m. in.:
1) swoje wieloaspektowe, indywidualne wyniki (nie tylko punkty za odpowiedzi, ale także analizę czasu pracy, kolejności rozwiązywania zadań itp.);
2) dostęp do filmu z omówieniem tych zadań (przykłady poprawnych rozwiązań, ze wskazaniem możliwych „pułapek egzaminacyjnych”);
3) średnie wyniki wszystkich uczestników przygotowania diagnozującego z tej samej klasy szkół podstawowych (dla porównania);
4) jeśli wybierze taką opcję, to również – średnie wyniki tych uczestników kursu, którzy ubiegają się o przyjęcia do tych samych klas, w tych samych szkołach średnich – które są celami uczestnika (może on wskazać maksymalnie 3 swoje cele rekrutacyjne i ustalić ich hierarchię).
To informacje bezcenne przed Egzaminem, bo pozwalają z wyprzedzeniem ocenić szanse rekrutacyjne i ewentualnie podjąć kroki poprawiające sytuację.

1. strona archiwalnego, zanonimizowanego raportu z wynikami dla uczestnika 2. strona archiwalnego, zanonimizowanego raportu z wynikami dla uczestnika 3. strona archiwalnego, zanonimizowanego raportu z wynikami dla uczestnika 4. strona archiwalnego, zanonimizowanego raportu z wynikami dla uczestnika


Wyżej opisane dane są wysyłane średnio co około 3 tygodnie (czyli czasami co 4, a czasami co 2 tygodnie), tylko w trakcie roku szkolnego, z możliwymi przerwami w czasie ferii świątecznych lub wypoczynkowych, albo spowodowanych wydarzeniami losowymi.


Tęskniących za częstszym kontaktem z Matematycznymi Pretekstami zapraszam na cotygodniowe pretekstowe kółka matematyczne.

Potrzebujących systematycznego powtórzenia wiadomości i poznania taktyki rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, zapraszam na cotygodniowe intensywne kursy egzaminacyjne.


Udział w kursie jest bezpłatny

jak wspomniałem wyżej.
W zamian proszę jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety, po ogłoszeniu wyników Egzaminu ósmoklasisty.


Kurs jest przeznaczony

dla wszystkich uczniów klas ósmych i dla wszystkich uczniów klas siódmych.


Chęć udziału w kursie

można zgłaszać w dowolnym momencie, ale oczywiście najlepiej zrobić to jak najwcześniej.
Uczniowie obecnych klas siódmych mogą brać udział w kursie również w przyszłym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2023/2024
pierwsza porcja zadań jest wysyłana do tych uczestników, którzy zgłoszą swój udział do 27-09-2023 r. oraz potwierdzą go do 30-09-2023 r.
Później zgłoszeni uczestnicy otrzymają tylko następne, bieżące porcje zadań.

Chęć udziału dziecka w kursie zgłasza wyłącznie jego rodzic (opiekun prawny), poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza.

Ważne!
Wypełnienie formularza zajmuje trochę czasu, a ważne jest precyzyjne podanie danych,
więc najlepiej wypełniać go w spokojnej, wolnej chwili, bez pośpiechu 🙂
mając dostęp do stron internetowych szkół średnich, które interesują uczestnika.

Uwaga!
Rejestracja zgłoszeń jest 2-etapowa.
Należy odebrać nasz mail weryfikacyjny, wysyłany PO 2 dniach roboczych od zgłoszenia.Statystyki dla szkół

Anonimowe, grupowe wyniki średnie uczestników mogą być przekazywane ich szkołom.
Placówki zainteresowane otrzymywaniem takich informacji zapraszamy na stronę
aum.edu.pl/przygotowania-diagnozujace-raporty-dla-szkol.Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o Akademii, to zamów newslettery.