Egzamin ósmoklasisty – matematyka
– przygotowanie diagnozujące


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym przygotowanie diagnozujące Uczniów klas ósmych i uczniów klas siódmych, chcących osiągnąć jak najlepszy wynik z matematyki na Egzaminie ósmoklasisty, zapraszam na bezpłatny ogólnopolski kurs diagnozujący.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności matematycznych, a szczególnie tych, bez których nie da się osiągnąć bardzo dobrego wyniku z matematyki na Egzaminie ósmoklasisty.

Jest to również doskonały trening przed Konkursem Matematyczne Preteksty, który może być też świetną, dodatkową formą przygotowania do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.


Czym są umiejętności matematyczne?

Bardzo upraszczając, to zdolności do łączenia faktów i wyciągania wniosków matematycznych.
Można je poznać po skutkach, jakie niosą.
Na przykład, podczas lekcji w szkole, wszyscy uczniowie klasy 6A poznają przecież tę samą wiedzę i słyszą ten sam język matematyczny. Jednak po najbliższej kartkówce, dotyczącej tej właśnie lekcji, ich wyniki są bardzo różne.
Ponownie bardzo upraszczając i zakładając, że wszystkim zależało na jak najlepszym wyniku oraz że nie oszukiwali podczas pisania tej kartkówki, najlepsze efekty osiągnęli ci, którzy mieli najlepiej wykształcone umiejętności matematyczne.

Kształcenie umiejętności matematycznych to właśnie moja specjalność i pasja (kilka słów o mnie).

Filmy o umiejętnościach matematycznych dla uczniów szkół podstawowych:


Każdy uczestnik kursu

będzie cyklicznie otrzymywał porcje zadań do wykonania.
Następnie, do każdej takiej porcji, otrzyma:
1) swoje indywidualne wyniki oraz dostęp do filmu z omówieniem tych zadań (przykłady poprawnych rozwiązań, ze wskazaniem możliwych „pułapek”);
2) średnie wyniki wszystkich uczestników przygotowania diagnozującego z tego samego poziomu edukacyjnego (klasy);
3) jeśli wybierze taką opcję – średnie wyniki tych uczestników kursu, którzy ubiegają się o przyjęcie do tej samej przyszłej szkoły średniej i do tej samej klasy w tej właśnie szkole (informacja bezcenna przed Egzaminem, bo pozwala z wyprzedzeniem ocenić szanse rekrutacyjne i ewentualnie podjąć kroki poprawiające sytuację).

Wyżej opisane dane będę wysyłał średnio co około 3 tygodnie (czyli czasami co 4, a czasami co 2 tygodnie), tylko w trakcie roku szkolnego, z możliwymi przerwami w czasie ferii świątecznych lub wypoczynkowych, albo spowodowanych wydarzeniami losowymi.


Udział w kursie jest bezpłatny

jak wspomniałem wyżej.
W zamian proszę jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety, po ogłoszeniu wyników Egzaminu ósmoklasisty.


Kurs jest przeznaczony

dla tych uczniów, którzy mają dobrze opanowany język matematyki i wiedzę matematyczną.
Tych, którzy mają z tym kłopoty, zapraszam najpierw i przede wszystkim na inne zajęcia – na regularne, cotygodniowe, żywe i aktywne, kursy przygotowujące do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, albo na tak samo prowadzone zajęcia wyrównawcze.
To przygotowanie diagnozujące będzie wówczas dodatkowym, równoległym uzupełnieniem przygotowania ucznia do Egzaminu ósmoklasisty.


Chęć udziału w kursie

można zgłaszać w dowolnym momencie, ale oczywiście najlepiej zrobić to jak najwcześniej.
Uczniowie klas 7 mogą brać udział w kursie również w przyszłym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2022/2023, pierwsza porcja zadań zostanie wysłana do tych uczestników, którzy zgłoszą swój udział do 27-09-2022 r. oraz potwierdzą go do 30-09-2022 r.
Później zgłoszeni uczestnicy otrzymają tylko następne, bieżące porcje zadań.

Chęć udziału dziecka w kursie zgłasza wyłącznie jego rodzic (opiekun prawny), poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza.

Ważne!
Wypełnienie formularza zajmuje trochę czasu, a ważne jest precyzyjne podanie danych, więc najlepiej wypełniać formularz w spokojnej, wolnej chwili, bez pośpiechu 🙂


Statystyki dla szkół

Anonimowe, grupowe wyniki średnie uczestników mogą być przekazywane ich szkołom.
Placówki zainteresowane otrzymywaniem takich informacji zapraszamy na stronę
aum.edu.pl/przygotowania-diagnozujace-raporty-dla-szkol/.