Egzamin ósmoklasisty – matematyka
– przygotowanie diagnozujące


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym przygotowanie diagnozujące Uczniów klas 8 i uczniów klas 7, chcących osiągnąć jak najlepszy wynik z matematyki na Egzaminie ósmoklasisty, zapraszam na bezpłatny ogólnopolski kurs diagnozujący.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności matematycznych, a szczególnie tych, bez których nie da się osiągnąć bardzo dobrego wyniku z matematyki na Egzaminie ósmoklasisty.

Jest to również doskonały trening przed Konkursem Matematyczne Preteksty, który może być też dodatkową formą przygotowania do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.


Czym są umiejętności matematyczne?

Upraszczając, to zdolności do łączenia faktów i wyciągania wniosków matematycznych.
Można je poznać po skutkach, jakie niosą.
Na przykład, podczas lekcji w szkole, wszyscy uczniowie klasy 6A poznają przecież tę samą wiedzę i słyszą ten sam język matematyczny. Jednak po najbliższej kartkówce, dotyczącej tej właśnie lekcji, ich wyniki są bardzo różne.
Ponownie bardzo upraszczając i zakładając, że wszystkim zależało na jak najlepszym wyniku oraz że nie oszukiwali podczas pisania tej kartkówki, najlepsze efekty osiągnęli ci, którzy mieli najlepiej wykształcone umiejętności matematyczne.

Kształcenie umiejętności matematycznych to właśnie moja specjalność i pasja (kilka słów o mnie).

Filmy o umiejętnościach matematycznych dla uczniów szkół podstawowych:


Każdy uczestnik kursu

będzie cyklicznie otrzymywał porcje zadań do wykonania.
Następnie, do każdej takiej porcji, otrzyma:
1) swoje indywidualne wyniki oraz dostęp do filmu z omówieniem tych zadań (przykłady poprawnych rozwiązań, ze wskazaniem możliwych „pułapek”);
2) średnie wyniki wszystkich uczestników przygotowania diagnozującego z tego samego poziomu edukacyjnego (klasy);
3) jeśli wybierze taką opcję – średnie wyniki tych uczestników kursu, którzy ubiegają się o przyjęcie do tej samej przyszłej szkoły średniej i do tej samej klasy w tej właśnie szkole (informacja bezcenna przed Egzaminem, bo pozwala z wyprzedzeniem ocenić szanse rekrutacyjne i ewentualnie podjąć kroki poprawiające sytuację).

Wyżej opisane dane będę wysyłał średnio co około 3 tygodnie (czyli czasami co 4, a czasami co 2 tygodnie).


Udział w kursie jest bezpłatny

jak wspomniałem wyżej.
W zamian proszę jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety, po ogłoszeniu wyników Egzaminu ósmoklasisty.


Chęć udziału w kursie

można zgłaszać w dowolnym momencie, ale oczywiście najlepiej zrobić to jak najwcześniej.
Uczniowie klas 7 mogą brać udział w kursie również w przyszłym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2021/2022, pierwsza porcja zadań zostanie wysłana do tych uczestników, którzy zgłoszą swój udział do 21-09-2021 r. oraz potwierdzą go do 24-09-2021 r.
Później zgłoszeni uczestnicy otrzymają tylko następne porcje zadań.

Chęć udziału dziecka w kursie zgłasza wyłącznie jego rodzic (opiekun prawny), poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza.

Ważne!
Wypełnienie formularza zajmuje trochę czasu, a ważne jest precyzyjne podanie danych, więc najlepiej wypełniać formularz w spokojnej, wolnej chwili, bez pośpiechu 🙂