Matura z matematyki – przygotowanie diagnozujące


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym przygotowanie diagnozujące Uczniów klas maturalnych i uczniów ostatnich klas przedmaturalnych, chcących osiągnąć jak najlepszy wynik na poziomie podstawowym Matury z matematyki, zapraszam na bezpłatny ogólnopolski kurs diagnozujący.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności matematycznych, a szczególnie tych, bez których nie da się osiągnąć bardzo dobrego wyniku z matematyki na Maturze.

Jest to również doskonały trening przed Konkursem Matematyczne Preteksty, który może być też świetną, dodatkową formą przygotowania do Matury z matematyki.


Czym są umiejętności matematyczne?

Bardzo upraszczając, to zdolności do łączenia faktów i wyciągania wniosków matematycznych.
Można je poznać po skutkach, jakie niosą.
Na przykład, podczas lekcji w szkole, wszyscy uczniowie klasy 2A poznają przecież tę samą wiedzę i słyszą ten sam język matematyczny. Jednak po najbliższej kartkówce, dotyczącej tej właśnie lekcji, ich wyniki są bardzo różne.
Ponownie bardzo upraszczając i zakładając, że wszystkim zależało na jak najlepszym wyniku oraz że nie oszukiwali podczas pisania tej kartkówki, najlepsze efekty osiągnęli ci, którzy mieli najlepiej wykształcone umiejętności matematyczne.

Kształcenie umiejętności matematycznych to właśnie moja specjalność i pasja (kilka słów o mnie).

Filmy o umiejętnościach matematycznych dla uczniów szkół średnich:

Każdy uczestnik kursu

będzie cyklicznie otrzymywał porcje zadań do wykonania.
Następnie, do każdej takiej porcji, otrzyma:
1) swoje indywidualne wyniki oraz dostęp do filmu z omówieniem tych zadań (przykłady poprawnych rozwiązań, ze wskazaniem możliwych „pułapek”);
2) średnie wyniki wszystkich uczestników przygotowania diagnozującego z tego samego poziomu edukacyjnego (klasy);
3) jeśli wybierze taką opcję – średnie wyniki tych uczestników kursu, którzy ubiegają się o przyjęcie na tę samą przyszłą uczelnię i na ten sam kierunek na tej właśnie uczelni (informacja bezcenna przed Maturą, bo pozwala z wyprzedzeniem ocenić szanse rekrutacyjne i ewentualnie podjąć kroki poprawiające sytuację).

Wyżej opisane dane będę wysyłał średnio co około 3 tygodnie (czyli czasami co 4, a czasami co 2 tygodnie), tylko w trakcie roku szkolnego, z możliwymi przerwami w czasie ferii świątecznych lub wypoczynkowych, albo spowodowanych wydarzeniami losowymi.


Udział w kursie jest bezpłatny

jak wspomniałem wyżej.
W zamian proszę jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety, po ogłoszeniu wyników Matury.


Kurs jest przeznaczony

dla tych uczniów, którzy mają dobrze opanowany język matematyki i wiedzę matematyczną.
Tych, którzy mają z tym kłopoty, zapraszam najpierw i przede wszystkim na inne zajęcia – na regularne, cotygodniowe, żywe i aktywne, kursy przygotowujące do Matury z matematyki, albo na tak samo prowadzone zajęcia wyrównawcze.
To przygotowanie diagnozujące będzie wówczas dodatkowym, równoległym uzupełnieniem przygotowania ucznia do Matury.


Chęć udziału w kursie

można zgłaszać w dowolnym momencie, ale oczywiście najlepiej zrobić to jak najwcześniej.
Uczniowie ostatnich klas przedmaturalnych mogą brać udział w kursie również w przyszłym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2022/2023, pierwsza porcja zadań zostanie wysłana do tych uczestników, którzy zgłoszą swój udział do 27-09-2022 r. oraz potwierdzą go do 30-09-2022 r.
Później zgłoszeni uczestnicy otrzymają tylko następne, bieżące porcje zadań.

Chęć udziału w kursie zgłasza wyłącznie uczeń dorosły albo rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego, poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza.

Ważne!
Wypełnienie formularza zajmuje trochę czasu, a ważne jest precyzyjne podanie danych, więc najlepiej wypełniać formularz w spokojnej, wolnej chwili, bez pośpiechu 🙂


Statystyki dla szkół

Anonimowe, grupowe wyniki średnie uczestników mogą być przekazywane ich szkołom.
Placówki zainteresowane otrzymywaniem takich informacji zapraszamy na stronę
aum.edu.pl/przygotowania-diagnozujace-raporty-dla-szkol/.