Matura z matematyki – przygotowanie diagnozujące


Kliknij i przeczytaj o prowadzącym przygotowanie diagnozujące Uczniów klas maturalnych i uczniów klas przedmaturalnych, chcących osiągnąć jak najlepszy wynik na poziomie podstawowym Matury z matematyki, zapraszam na bezpłatny ogólnopolski kurs diagnozujący.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności matematycznych, a szczególnie tych, bez których nie da się osiągnąć bardzo dobrego wyniku z matematyki na Maturze.


Czym są umiejętności matematyczne?

Bardzo upraszczając, można je poznać po skutkach, jakie niosą.
Na przykład, podczas lekcji w szkole, wszyscy uczniowie klasy 2A poznają przecież tę samą wiedzę i słyszą ten sam język matematyczny. Jednak po najbliższej kartkówce, dotyczącej tej właśnie lekcji, ich wyniki są bardzo różne.
Ponownie bardzo upraszczając i zakładając, że wszystkim zależało na jak najlepszym wyniku oraz że nie oszukiwali podczas pisania tej kartkówki, najlepsze efekty osiągnęli ci, którzy mieli najlepiej wykształcone umiejętności matematyczne.


Kształcenie umiejętności matematycznych to właśnie moja specjalność i pasja 🙂

Moje kompetencje matematyczne można zweryfikować w części „O mnie”.


Każdy uczestnik kursu

będzie cyklicznie otrzymywał porcję zadań do wykonania. Następnie, do każdej takiej porcji, otrzyma omówienie tych zadań oraz swoje indywidualne wyniki.
Może również otrzymać porównanie swoich wyników z wynikami tych uczestników kursu, którzy ubiegają się o przyjęcie na tę samą przyszłą uczelnię i na ten sam kierunek na tej właśnie uczelni.


Udział w kursie można zgłaszać w dowolnym momencie, ale oczywiście najlepiej zrobić to jak najwcześniej.
Uczniowie klas przedmaturalnych mogą brać udział w kursie również w przyszłym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2020/2021, pierwsza porcja zadań zostanie wysłana po 20-01-2021 r., do tych uczestników, którzy zgłosili swój udział, a następnie potwierdzili go, najpóźniej do 09-01-2021 r.


Udział w kursie jest bezpłatny

jak wspomniałem wyżej. W zamian proszę jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety, po ogłoszeniu wyników Matury.
Poza tym, wystarczy mi zwykłe „Dziękuję” 🙂


Jeśli natomiast ktoś bardzo chciałby odwdzięczyć się „namacalnie”, to może dokonać dowolnej wpłaty na konto Akademii.


Chęć udziału

w kursie zgłasza wyłącznie uczeń dorosły albo rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego, poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza: